Ota kantaa demokratia.fi:n uudistukseen!

Oikeusministeriön ylläpitämää verkkosivua demokratia.fi uudistetaan. Uudistamisehdotuksia on mahdollista kommentoida kaikille avoimessa kyselyssä ja verkkokeskustelussa osoitteessa otakantaa.fi.

Ehdotusten mukaan tavoitteena on tuottaa verkkopalvelu, josta oikeusministeriön verkkovaikuttamisen välineet löytyvät helposti. Palvelussa olisi mahdollista osallistua jo käynnissä oleviin aloitteisiin, kommentoida valmistelussa olevia aiheita ja seurata päätöksenteon etenemistä. Lisäksi sivustolta löytyisi tietoa demokratiasta.

Uutta olisi myös se, että sisältöjä tarjottaisiin käyttäjille eri kohderyhmien ja aihepiirien mukaan. Sisältöjen löydettävyyttä parannettaisiin palveluhakemiston avulla.

Näkemyksiä demokratia.fin uudistamisesta voi esittää otakantaa.fi:ssä 29.5. asti. Saatuja vastauksia hyödynnetään sivuston uudistamisessa. Tavoitteena on avata uudistunut demokratia.fi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelman rahoituksella.

Osallistu kyselyyn ja keskusteluun. Kerro, mitä toivot uudelta demokratia.fi:ltä!

Nykyinen demokratia.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Oili Salminen, puh. 02951 50588
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

(Lähde: Oikeusministeriön verkkouutinen 18.5.2015)

Uuden ajan demokratiapalvelut tehdään yhdessä

Oikeusministeriö uudistaa kansalaisten sähköisiä vaikuttamispalveluja käyttäjälähtöisemmiksi. Ajankohtaista juuri nyt on nykyisen demokratia.fi-sivuston uudistaminen. Sitä kehitettiin yhdessä sivun nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa kahdessa työpajassa juuri ennen vappua.

Työpajat kuuluivat toimenpiteisiin, joilla demokratia.fi-uudistustyön alussa kirkastetaan sivun luonnetta ja luodaan malleja, miten sivu toimisi. Järjestäjinä olivat oikeusministeriö Demos Helsinki ja Steep Interactive.

Yhteiskehittämisen työkalu sopii hyvin julkisten palvelujen, kuten demokratia.fi:n luonteeseen. Tuomalla yhteen niin kehittäjät, virkamiehet kuin käyttäjätkin palvelun suunnitteluun, voidaan saada aikaan kaikille parempia palveluja.

Työpajoihin kutsuttiin laaja joukko kansalaisia, kansalaisvaikuttajia, yhdistysaktiiveja, virkamiehiä, osallistumisen asiantuntijoita ja median edustajia. Osallistujien ideoiden pohjalta luotiin suunnitelma uutta demokratia.fi-sivuston konseptia varten.

Demokratiapalveluiden-yhteiskehitta_minen

Sivun suunnittelun eteni tärkeiden kysymysten asettamisella. Vastauksia löytyy aineistosta, joka tulee kommentoitavaksi otakantaa.fi-palveluun 11. toukokuuta kahden viikon ajaksi. Tulokset ovat olennaista tietoa vaatimuksien määrittelemiselle tuotantovaihetta varten.

 

 

Uudistuneelle sivustolle asetettiin vaatimukseksi selkeys, visuaalisuus ja helppous. Nämä ominaisuudet katsottiin kaikkia käyttäjäryhmiä palveleviksi.

Lisäksi työpajat tuottivat viisi tärkeää havaintoa:

1) vaikuttamista tehdään yhdessä, joten demokratia.fi on myös yhteisöpalvelu,

2) yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen on oltava helppoa,

3) eri tilanteissa tarvitaan erilaisia työkaluja vaikuttamiseen ja näiden on löydyttävä helposti,

4) käyttäjät haluavat seurata oman toimintansa vaikutusta ja

5) palveluiden kielen on oltava käyttäjää puhuttelevaa ja arkista.

Työskentelyn pohjalta suunniteltiin käyttöliittymäehdotus, jota voi käydä kommentoimassa otakantaa.fi-sivustolla 11.-24.5.2015 välisenä aikana.

------

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-ohjelman rahoituksella.

SADe-kiertue suuntaa kesäkuussa Vaasaan

SADe-kiertue Rovaniemellä

SADe-kiertue Rovaniemellä
Kuva: Markus Torvinen

Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista asiaa sähköisistä palveluista ja niiden hyödyistä sekä paikallisten käyttäjien kokemuksia. Valtakunnallinen SADe-kiertue vierailee Vaasassa 2.6.2015.

Varaa päivä kalenteriisi jo nyt. Varsinaiset kutsut lähtevät liikkeelle toukokuun alussa. Voit tutustua kiertueen aiempiin tapahtumiin osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki sähköisistä palveluista kiinnostuneet, joten jaathan viestiä eteenpäin organisaatiossasi!

Ystävällisin terveisin
valtiovarainministeriön SADe-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Niin, ette sitten muistaneet kysyä nuorilta?

Ideoi

Nuorten mielipiteet kuuluviin uuden palvelun avulla

Euroopan nuorisoviikkoa vietetään 27.4.–10.5.2015. Teemana on nuorten osallisuuden edistäminen työelämässä ja yhteiskunnassa. Nuorisoviikolla ympäri Eurooppaa toteutetaan satoja tapahtumia, joissa korostetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja kuulemista. Uusi Nuortenideat.fi-palvelu edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tarjoaa osallistumisen kokemuksia nuorille Suomessa.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä muun muassa kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät. Nuorten parissa toimijat voivat esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja. Nuortenideat.fi-palvelulla voidaan tavoittaa ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta.

nuortenideat.fi-logoTärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa.
- Jaana Fedotoff

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa vaikuttamispalvelun koordinoinnista ja tuesta käyttäjille. ”Nuortenideat.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus tulla kuulluksi. Tärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ja varmistaa, että heidän ideoihinsa vastataan. Pelkkä väline yksin ei riitä”, kertoo Koordinaatin toiminnasta vastaava Jaana Fedotoff.

Palvelua voi hyödyntää välineenä myös koulujen demokratiakasvatuksessa, jossa ohjataan nuoria vuorovaikutukseen kuntien, koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelussa nuoret voivat helposti seurata asiansa käsittelyä ja tehtyjä päätöksiä.

Verkossa vaikuttaminen on helppoa

Nuortenideat.fi-palvelua käyttävät tahot tarjoavat nuorten avuksi omat yhdyshenkilönsä. Palvelua jo testausvaiheessa käyttäneen Porvoon kaupungin nuorisotyöntekijä Sara Tallsten kertoo, että pilotoinnin aikana nuoret kirjoittivat Porvoon kaupungille 13 ideaa. ”Suosituin idea oli ’Brädi esiintymään Porvooseen’, jota kannatti 125 nuorta. Tämä idea toteutuu, kun Brädi tulee syksyllä esiintymään tähtiartistina Talent Factory -tapahtumaan Porvoon Taidetehtaalle”, Tallsten lisää.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. ”Hyvä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helposti ja nopeasti netin kautta. Palvelu ei ole monimutkainen”, kuvailee Porvoon nuorisovaltuutettu Veera Granroth.

Euroopan nuorisoviikolla haastamme aikuiset kysymään nuorten mielipiteitä!

Lisätiedot:
Merja-Maaria Oinas
suunnittelija, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
p. 044 703 8303
merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

www.nuortenideat.fi
www.ungasideer.fi

Kaksikielisen Nuortenideat.fi-palvelun ovat yhdessä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Se on osa oikeusministeriön demokratiapalvelujen kokonaisuutta verkossa (www.demokratia.fi).

Miten kansalaisvaikuttamisesta saadaan helppoa ja nopeaa?

Miltä näyttää kansalaisvaikuttamisen tulevaisuus? "Vaikuttamista pitäisi voida tehdä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun idea tai ehdotus tulee mieleen", visioivat osallistujat oikeusministeriön koolle kutsumassa työpajassa maanantaina 20.4. Paikalla oli yhteensä 25 osallistujan joukko, joka koostui kansalaisista, kansalaisvaikuttajista, yhdistysaktiiveista, virkamiehistä, osallistumisen asiantuntijoista ja median edustajista.

Työpaja liittyy Demokratia.fi-sivun uudistamisprojektiin. Työpajan toteutuksesta vastasivat Demos Helsinki ja Steep Interactive. Työskentely jatkuu torstaina 23.4. työpajalla, joka keskittyy käyttäjäryhmien tarpeiden konkretisointiin. Työn tulokset julkaistaan vapun jälkeen.

demokratiafi_tyopaja_20150420

Mutkattoman vaihtoehdon keksiminen pistää miettimään.

 

Demokratia.fi kokoaa yhteen osoitteeseen kaikille avoimia päätöksentekoon vaikuttamisen palveluja, joita ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, nuortenideat.fi ja lausuntopalvelu.fi. Sivuston yksittäiset palvelut tarjoavat jo nyt suositun tavan osallistua; esimerkiksi kansalaisaloite.fi-palvelussa käytiin viime vuonna 3,1 miljoonaa kertaa.

Mutkattomuus vaatii
vielä viilaamista

Mutkattoman vaikuttamisen visiosta ollaan kuitenkin vielä muutaman askelen päässä. Tiedon löytämisen ja jakamisen helppous sekä esimerkiksi sivuston käyttö mobiililaitteissa ovat esimerkkejä kehittämistyölle asetetuista tavoitteista, joita työpajan avulla selvitettiin.

demokratiafi_tyopaja_muistiinpanoja_20150420

Ennen kaikkea työpajassa kuitenkin käsiteltiin kysymystä “miksi”. Miksi vaikuttamisen palveluja käytetään? Työpajan osallistujat listasivat kiinnostavia aiheita, joita palvelun pitäisi voida edistää, vieläpä helposti. Toivelistalla olivat mm. “hyvä verkkopalvelu soveltuu ihmisten elämään, ei toisin päin”, “Espoon pyörätieverkko kaipaa vahvistusta”, “pitäisi olla laitonta, että asukkaita ei kuulla uusia asuinalueita suunniteltaessa” ja “haluan edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa”.

 

Teksti ja kuvat: Demos Helsinki

----------------
Demokratia.fi-sivu uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)–ohjelman rahoituksella.

 

SADe-kuntakiertue jatkuu – ilmoittaudu mukaan!

Tule kuulemaan ja keskustelemaan valtion ja kuntien yhteistyöllä ja rahoituksella rakennetuista sähköisistä SADe-palveluista, niiden hyödyistä ja käyttökokemuksista kunnissa. Ole sateentekijä -kuntakiertue pysähtyy seuraavaksi Joensuussa 5.5.2015 ja Kouvolassa 7.5.2015 klo 9–14.30.

Aamupäivällä saat yleiskatsauksen palveluista ja kansallisesta palveluarkkitehtuuriohjelmasta (KaPA). Lisäksi kuulet aitoja käyttökokemuksia ja saat tietoa sähköisten palvelujen ja digitalisaation merkityksestä hyviä käytäntöjä unohtamatta. Iltapäivällä jakaannutaan palvelukohtaisiin keskusteluihin, joissa voit kysyä sinua askarruttavista asioista. Tutustu kiertueohjelmaan osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/

Kerro tapahtumasta myös kollegoillesi ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.4.2015: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin924535&SID=9b993e71-67f0-4422-af65-7e38c4e9d9de&dy=1760120901

Maksuton tilaisuus sisältää aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin. Aamupäivän osuus lähetetään myös verkkolähetyksenä. Linkki verkkolähetykseen löytyy ennen tapahtumaa seuraavista osoitteista:

Ystävällisin terveisin

valtiovarainministeriön SADe-ohjelma, KaPA-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Demokratia.fi-sivulle uusi konsepti - tule mukaan kehittämistyöhön!

Demokratia.fi-aloitussivu ohjaa kävijöitä oikeusministeriön sähköisiin demokratiapalveluihin ja muihin lähteisiin, jotka tarjoavat tietoa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Vuoden 2015 aikana aloitussivua uudistetaan sekä sisällöltään että ulkoasultaan. Uusi sivusto lanseerataan syksyllä 2015.

Oikeusministeriö, Demos Helsinki ja Steep Interactive kutsuvat sinut mukaan kahteen työpajaan, joiden tavoitteena on kerätä ideoita sivuston kehittämiseksi. Työpajat järjestetään 20.4. klo 14-16 ja 23.4. klo 9-11 oikeusministeriön tiloissa Helsingissä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Maari Parkkinen, Demos Helsinki, etunimi.sukunimi@demoshelsinki.fi
tai
Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, etunimi.sukunimi@om.fi

Valtiovarainministeriö kutsuu: tervetuloa SADe-kiertueelle Rovaniemelle ja Ouluun

Ole sateentekijä – ilmoittaudu mukaan nyt

Tule kuulemaan ja keskustelemaan valtion ja kuntien yhteistyöllä ja rahoituksella rakennetuista SADe-palveluista, niiden hyödyistä ja käyttökokemuksista kunnissa. Ole sateentekijä -kuntakiertue pysähtyy Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa 17.3 2015 ja Oulun Holiday Innissä 19.3.2015 klo 9–15.30.

Aamupäivällä saat yleiskatsauksen palveluista, kuulet aitoja käyttökokemuksia ja saat tietoa sähköisten palvelujen ja digitalisaation merkityksestä hyviä käytäntöjä unohtamatta. Iltapäivällä jakaudutaan palvelukohtaisiin keskusteluihin, joissa voit kysyä sinua askarruttavista asioista.

Iltapäivän palvelukohtaisessa osiossa pääset tutustumaan tarkemmin muun muassa demokratia.fi-verkkopalveluihin.

Tutustu kiertueohjelmaan ja ilmoittaudu osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue.

Kerro tapahtumasta myös kollegoillesi ja ilmoittaudu mukaan.

Maksuton tilaisuus sisältää aamukahvin ja lounaan. Aamupäivän osuus lähetetään myös verkkolähetyksenä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Ystävällisin terveisin

valtiovarainministeriön SADe-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi avattu

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on maksuton kaksikielinen palvelu, jonka pilotointi ja testaus käynnistyivät tammikuussa 2015. Palvelua testataan maaliskuun alkuun asti. Tuona aikana palvelua hyödynnetään pilottiorganisaatioissa nuorten mielipiteiden kuulemisessa ja ideoiden keräämisessä. Laajemmin vaikuttamispalvelu lanseerataan maaliskuusta lähtien.

 Matalan kynnyksen vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on väline niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. On tärkeää, että kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon ja saada ideansa näkyviksi. Vaikuttamispalvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita: www.demokratia.fi.

Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä, organisaatioiden yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena.

 Nuorten mielipiteiden kuuleminen

Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla. Nuortenideat.fi tarjoaa kunnille, kouluille, järjestöille ja muille toimijoille helpon tavan kuulla ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikuttamispalvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä.

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on tärkeä saada näkyviksi.

 Lisätietoja

Nuortenideat.fi:n kehittämistyön eri vaiheissa on ollut mukana laajasti nuoria ja nuorisoalan toimijoita.  Kehittämistyöstä ovat vastanneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Koordinaatti toimii vaikuttamispalvelun valtakunnallisena koordinoijana ja tukipalveluna.

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

PL 66, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin: 044 703 8303, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Projektipäällikkö Anneli Salomaa (palvelun pilotointi)

Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

PL 25, 00023 VN

Puhelin: 029 515 0164, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi                 

Valtioneuvoston kanslia kokosi näkemyksiä tiedeneuvonannon järjestämisestä avoimen lausuntopalvelun pilottina

Lokakuussa julkistettu kansleri emeritus Kari Raivion selvitys tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonannon järjestämisestä Suomessa oli valtioneuvoston kanslian ensimmäinen avoimen lausuntopalvelun pilotti. Selvitysmies Raivion raportissa ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – Suomalainen neuvonantojärjestelmä” tehdyt konkreettiset toimenpide-ehdotukset asetettiin sidosryhmien arvioitavaksi lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta.

VNKLausunnot kerättiin ajanjaksona 31.10.-21.11.2014. Yhteensä lausuntoja saatiin 35 kpl. Näistä 17 lausuntoa saatiin sähköisen lausuntopalvelun kautta.

Sähköisen lausuntopalvelun käyttäjäpalautteissa nousivat esiin yhteisen sähköisen työkalun tarve ja yhteismitallisuuden parantuminen. Lausunnon pyytäjän kannalta myönteistä palvelussa on se, että näin saadaan vertailukelpoisempia vastauksia lausunnon kohteena olevasta asiasta. Kehittämistä vaatii edelleen palveluun rekisteröityminen. Toistaiseksi lausuntopalveluun liittyy päällekkäisiä prosesseja esimerkiksi lausuntoasian kirjaamisessa ja arkistoinnissa. Myös vastausten avoimuus jakoi myös käyttäjien mielipiteitä. Kaiken kaikkiaan pilotoinnin koettiin kuitenkin onnistuneen hyvin.

Tiedeneuvonannon järjestäminen jakoi mielipiteitä

Raportin ehdotuksista saatiin hyödyllisiä näkemyksiä. Tiedeneuvonantajan viran perustaminen jakoi vastaajat kahteen yhtä suureen joukkoon puolesta ja vastaan. Enemmistö vastaajista ei kannattanut toiminnon sijoittamista valtioneuvoston kansliaan. Selvityksen ehdotus uuden tiedeneuvonantajan puheenjohtajuudesta valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivassa työryhmässä (TEA) jakoi myös lausunnonantajat. Suurin yksimielisyys vallitsi ehdotuksesta tutkitun tiedon käytöstä lainsäädännön valmistelussa, erityisesti vaikutusten arvioinnissa.

Lausunnot ovat valtioneuvoston valmistelijoiden käytettävissä kun tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintakokonaisuutta kehitetään edelleen seuraavaa hallitusta varten. Ratkaisuehdotuksista tiedotetaan myöhemmin.

Teksti: Valtioneuvoston kanslia

 

Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot (lausuntopalvelu.fi:ssä)

Kooste annetuista lausunnoista (pdf-tiedosto)