Osallistumiseen ja vaikuttamiseen on monta tapaa

Mikä motivoi tai vaikuttaa osallistumiseen? Mikä estää osallistumisen? Entä mikä voisi auttaa ihmisiä osallistumaan enemmän? Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO kysyi eritaustaisilta henkilöiltä, miten he osallistuvat suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja miten he kokevat omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Haastatteluista tehtiin sarja videoita, jotka julkaistaan syksyn 2015 aikana.

Ensimmäisellä videolla haastateltavat kertovat, millä tavoin he ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia. Muun muassa Moniheli ry:n projektikoordinaattorina työskennellyt Melis Ari Gürhanli pitää itseään aktiivisena kuntalaisena. – ”Seuraan tapahtumia ja uutisia, tarvittaessa kommentoin niihin ja kirjoitan mielipidekirjoituksia. Käytän hyväksi sosiaalista mediaa ja myös työni kautta pystyn vaikuttamaan.” Ari Gürhanli arveleekin tietoisesti valinneensa työpaikan, jonka kautta hän voi vaikuttaa asioihin.

Ozan Yanar päätyi eduskuntaan opiskelijapolitiikan kautta. (Kuvakaappaus videolta)

Ozan Yanar päätyi eduskuntaan opiskelijapolitiikan kautta.
(Kuvakaappaus videolta)

Uuden kansanedustajan Ozan Yanarin kiinnostus politiikkaan kumpuaa opiskeluajoista. – ”Olin pitkään ylioppilaspolitiikassa ja siellä yritin ajaa opiskelijoiden asioita ja vaikuttaa myös ympäröivään kaupunkiin ja lainsäädäntöön. Siitä minun vaikuttamisväyläni lähti liikenteeseen ja minusta tuli vihreiden nuorten puheenjohtaja.” Uudesta työstään eduskunnassa Yanar sanoo olevansa innoissaan.

Järjestöaktiivi ja monikulttuurisuusasiantuntija Melody Karvonen seuraa politiikkaa, vaikkei ole siinä itse mukana. – ”Hyvin monella tavalla olen yhteiskunnallisesti aktiivinen. Työssäni järjestössä ja monikulttuurisuuden asiantuntijana yritän vaikuttaa niin vanhempiin, koulun opetushenkilöstöön kuin viranomaisiin koulutuksella ja konsultoinnilla.” Karvonen on tehnyt myös paljon vapaaehtoistyötä ja sitä kautta osallistunut aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen.

Videosarjan teemat perustuvat sisäministeriön vuosina 2012–2014 toteuttamaan kansainväliseen Good Relations -hankkeeseen. ETNO oli yksi hankkeen kansallisista kumppaneista. Hankkeen tavoitteena oli torjua rasismia, muukalaisvihaa, romanivastaisuutta ja muuta vastaavaa suvaitsemattomuutta edistämällä väestöryhmien välisiä hyviä suhteita. Hankkeessa laadittiin hyvien suhteiden indikaattorit, testattiin niitä ja tuotettiin käytännönläheisiä oppaita paikallistason toimijoille hyvien suhteiden edistämiseksi. Osallistuminen ja vaikuttaminen on yksi hankkeessa laadittujen indikaattorien neljästä osa-alueesta.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n yhtenä tehtävänä on osallistua maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksien ja järjestötoiminnan edistämiseen.

Lue lisää:

Osallistu otakantaa.fi-palvelun uudistustyöhön

otakantaa_logo_rgbOtakantaa.fi-palvelu uudistuu kokonaisuudessaan syksyn 2015 aikana. Uusi palvelu toteutetaan avoimella lähdekoodilla ja se sisältää muun muassa uudet keskustelu- ja kyselytoiminnallisuudet, uuden responsiivisen käyttöliittymän, organisaatiosivut ja paljon muuta. Uusi palvelu otetaan pilottikäyttöön tammikuun 2016 alussa.

Käyttäjät voivat osallistua palvelun kehittämiseen kommentoimalla ensivaiheessa palvelusta rakennettavaa prototyyppiä ja myöhemmässä vaiheessa palvelun eri kehitysversiota. Palvelun prototyyppi tulee kommentoitavaksi viikkojen 35-36 aikana. Kehitysversioiden kommentointiaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Kommentoiminen tapahtuu verkossa ja kommentointimahdollisuudesta ilmoitetaan aina erikseen hankkeen some-kanavissa (facebook.com/demokratia.fi ja Twitter: @demokratia_fi).  Lisätietoa kehitystyöstä ja pilotoinnista saa osoitteesta otakantaa.om@om.fi.

Nuori, kerro mielipiteesi osallistumisesta

Miten haluaisit osallistua? Jos olisit ministeri, mitä tekisit, että nuoret voisivat vaikuttaa yhteisiin asioihin?

Nuortenideat_nuoret_FI_1200x330pxNuorilla on erilaisia tapoja ja välineitä osallistua ja vaikuttaa. Yksi niistä on Nuortenideat.fi, joka on verkossa toimiva vaikuttamispalvelu. Sitä kautta voi kirjoittaa ideoita ja keskustella itseään kiinnostavista aiheista ja viedä asioita eteenpäin. Palvelussa voi vaikuttaa paikallisiin ja valtakunnallisiin asioihin.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Valtiovarainministeriö kerää nuorten näkemyksiä osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Nuorten mielipiteitä kerätään kansainvälistä Youth Forumia varten, joka järjestetään Helsingissä lokakuussa. Voit vastata kysymyksiin verkossa 4. syyskuuta asti.

Kysymykset löydät osoitteesta www.nuortenideat.fi/organisaatiot/59/. Mielipidettäsi kaivataan muun muassa seuraavissa asioissa: Miten haluaisit osallistua? Jos olisit ministeri, mitä tekisit, että nuoret voisivat vaikuttaa yhteisiin asioihin?

Youth Forum tuo nuorten äänen kuuluviin

Youth Forum eli nuorisofoorumi liittyy Suomessa 28.10.2015 järjestettävän OECD:n hallintoministerien kokoukseen. OECD:n eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön hallintoministerit kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan, miten kaikki pääsevät osalliseksi hyvinvoinnin kasvusta. Suomen keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa.

Nuortenideat.fi on paikkasi vaikuttaa

Voit kirjoittaa omia ideoitasi, kannattaa ja kommentoida muiden ideoita, viedä niitä eteenpäin ja näin myös oppia tärkeitä kansalaisen vaikuttamistaitoja. Sinun mielipidettäsi voivat kysyä myös eri organisaatiot kuten kunnat, järjestöt, koulut tai ministeriöt. Kerro mielipiteesi ja ajatuksesi heidän esittämiinsä kysymyksiin!

Valtakunnallinen Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita. Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten kuulemisen ja osallistamisen niin organisaation sisällä, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Kaikki demokratiapalvelut löytyvät osoitteesta www.demokratia.fi.

Lisätiedot:

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas, p. 044 703 8303, merja-maaria.oinas (at) ouka.fi (Nuortenideat.fi)

Finanssineuvos Katju Holkeri, p. 02955 30087, etunimi.sukunimi (at) vm.fi (Valtiovarainministeriö)

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, p. 02955 30171, etunimi.sukunimi (at) vm.fi (Valtiovarainministeriö)

What’s up – Nuorten osallisuusrastit ja verkkokysely

Ideoi

Mitä on hyvä elämä? Jos olisit ministeri, minkä asian hoitaisit ensimmäisenä kuntoon? Millainen on tulevaisuuden koulu? Nuorten vastauksia ja ideoita kerätään Helsingin Esplanadin puistosta käynnistyvillä osallisuusrasteilla torstaina 13.8.2015 kello 13–18. Kysymyksiin voi vastata myös verkossa. Nuorten terveiset välitetään OECD-maiden hallintoministereille lokakuussa.

Suomi isännöi OECD:n hallintoministerikokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksessa pohditaan, miten hallinto voi vaikuttaa siihen, että kaikki pääsevät osalliseksi hyvinvoinnin lisääntymisestä. OECD on kutsunut jäsenmaat keräämään nuorten ajatuksia ja ideoita välitettäväksi kokouksen osallistujille. Nuorille suunnattuun kyselyyn voi vastata nuortenideat.fi-verkkopalvelussa elokuun loppuun saakka. Lue aikaisempi postaus aiheesta.

Torstaina 13. elokuuta nuorten ajatuksia osallisuudesta ja hyvästä elämästä selvitetään Helsingissä osallisuusrasteilla. Tapahtuman pääkuuluttamo ja kisakatsomo sijaitsevat Esplanadin puistossa Runebergin patsaan luona. Pop up -rasteja on Espan puiston lisäksi myös Kampissa ja Kolmen Sepän patsaalla. Rastit on suunnattu etupäässä 15–25-vuotiaille, mutta myös nuoremmille löytyy tekemistä. Rasteilla voi muun muassa tehdä itselleen osallisuusaiheisia rintanappeja, kertoa omista ajatuksistaan ministerikokoukseen vietäväksi kirjoittamalla, piirtämällä tai kertomalla ne videolle.

Helsingin osallisuusrastien tapahtumapaikat ja -ajat:

  • Keltainen teltta Esplanadin puistossa Runebergin patsaalla klo 13–18
  • Videorasti oikeusministeriössä, Kasarmikatu 25, klo 13–16
  • POP UP -rastit Kolmen sepän patsaalla (klo 16) ja Kampin Narinkkatorilla (klo 17)

Lue lisää

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun!

SADe-kuntakiertue vieraili Tampereella 9.6.2015 (kuva: Marko Rämä)

SADe-kuntakiertue vieraili Tampereella 9.6.2015 (kuva: Marko Rämä)

Vaikka kesä on vielä kauneimmillaan, on jo aika luoda katse syksyyn. Loppukesä ja alkusyksy ovat sähköisten demokratiapalveluiden osalta kiireistä aikaa. Demokratia.fi-sivuston ja otakantaa.fi-palvelun uudistusprosessit pääsevät täyteen vauhtiin, ja lausuntopalvelu.fi:n käytettävyyspäivitykset jatkuvat.

Elo- ja syyskuussa sähköisiin demokratiapalveluihin ja muihin SADe-ohjelman tuottamiin palveluihin pääsee tutustumaan lähietäisyydeltä tai verkkolähetyksen kautta useissa eri tilaisuuksissa. Tutustu tapahtumien ohjelmiin ja varmista paikkasi!

Lue lisää syksyn tapahtumista ja oikeusministeriön tarjoamista koulutuksista demokratian edistämiseksi ja sähköisten demokratiapalveluiden käyttöönottamiseksi.

Kenelle kuuluu vuoden 2015 Demokratiatunnustus?

puhekupla_kuva_verkkoon

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö pyytävät kansalaisilta, järjestöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta ehdotuksia Demokratiatunnustuksen saajiksi. Tunnustus myönnetään sellaisille julkishallinnon toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet avointa hallintoa ja kansalaisten osallistumista. Demokratiatunnustus jaetaan nyt toista kertaa ja se myönnetään yhdelle valtion- ja yhdelle kuntahallinnon toimijalle.

Ensimmäisen kerran Demokratiatunnustukset myönnettiin vuonna 2013. Tunnustuksen selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästään sekä työstään avoimen hallinnon ja kansalaisten vaikuttamisen edistämiseksi saivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Matti Virpiaro ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Lue lisää vuoden 2013 tunnustuksesta.

Demokratiatunnustuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon läpinäkyvyyteen sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vuonna 2015 demokratiatunnustuksen erityisenä teemana on hallinto mahdollistajana. Tunnustuksen voi saada sellainen toimija, joka on

  • helpottanut vapaaehtoistyötä organisoivien kansalaisten ja järjestöjen tiedonsaantia ja edistänyt vapaaehtoistyöhön liittyvää neuvontaa,
  • luonut toimintamalleja harvaanasuttujen alueiden asukkaiden osallistumisen edistämiseksi, tai
  • parantanut demokratiaan ja osallisuuteen liittyvien tietovarantojen saatavuutta.

Ehdotukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön viimeistään elokuun 31. päivä, ja tunnustusten saajat julkistetaan Demokratiapäivän yhteydessä 13. lokakuuta. Tarkemmat ohjeet ehdotusten tekemiseen löytyvät osoitteesta www.avoinhallinto.fi.

Lue lisää:

Oikeusministeriön verkkouutinen
Avoin hallinto –sivusto
Ohje ehdotuksen laatimiseksi
Valtakunnallinen Demokratiapäivä 13.10.2015
demokratia.fi

Nuori, mitä on mielestäsi hyvä elämä?

SuomiAreena_logo_rgbSuomiAreena valtaa Porin heinäkuussa jo 10. kerran. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat mukana tapahtumassa keräämässä nuorten mielipiteitä siitä, mitä on hyvä elämä. Mielipiteitä hyödynnetään syksyllä järjestettävässä OECD:n nuorisofoorumissa Helsingissä.

Myös nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelussa kerätään kesän ajan nuorten näkemyksiä osallisuudesta. Nuoria pyydetään muun muassa kertomaan, millainen on hyvä koulu ja miten nuoret itse haluaisivat osallistua. Kyselyihin voi vastata elokuun loppuun asti nuortenideat.fi:ssä.

Kyselyiden tulokset viedään Youth Forumiin, joka järjestetään OECD:n hallintoministerikokouksen yhteydessä Helsingissä lokakuussa. Ministerikokouksessa Suomen keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa.

Nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelu edistää osallisuutta

nuortenideat.fi_pinkki_rgbValtakunnallinen nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita. Palvelun voivat ottaa käyttöönsä kaikki nuorten parissa toimivat organisaatiot, kuten kunnat, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, seurakunnat, urheiluseurat sekä nuorten vaikuttajaryhmät.

Nuortenideat.fi:ssä nuoret voivat tehdä omia ideoita, kannattaa ja kommentoida toisten ideoita, viedä niitä eteenpäin ja näin myös oppia tärkeitä kansalaisen vaikuttamistaitoja.

Oikeusministeriö on tuottanut sähköisiä demokratiapalveluita tukemaan kansalaisten virallista ja epävirallista osallistumista sekä edistämään hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Palveluiden avulla kansalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Kaikki demokratiapalvelut löytyvät osoitteesta www.demokratia.fi.

Osallistu keskusteluun!

Facebookissa:
http://www.facebook.com/demokratia.fi
http://www.facebook.com/nuortenideat

Twitterissä: @nuortenideat ja @demokratia_fi

Lue lisää

demokratia.fi
OECD:n nuorisofoorumi
nuortenideat.fi
SuomiAreena 

Sähköiset demokratiapalvelut esittäytyvät Pohjois-Savossa

megafoniMiten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa?
Mitä verkkovaikuttamisen keinoja järjestöille ja yksittäisille kansalaisille on tarjolla?

Oikeusministeriön sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Näiden palveluiden avulla järjestöt, toimijaryhmät tai yksittäiset kuntalaiset voivat tehdä aloitteita, antaa lausuntoja tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Kunnille palvelut tarjoavat nykyaikaisen keinon osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon ja valmisteluun.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voisit hyödyntää sähköisiä osallistumisen ja vaikuttamisen palveluita omassa työssäsi tai kansalaistoiminnassasi!

Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti Pohjois-Savon alueen kuntien edustajat, jotka tarvitsevat työssään kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen kehitettyjä työkaluja, sekä luottamushenkilöt ja kansalaisjärjestöjen tai muiden vaikuttajaryhmien edustajat.

Tule paikan päälle tai seuraa tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä!

Aika: 19.8.2015 klo 15.00–17.00
Paikka: Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tilaisuuden järjestää oikeusministeriö yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry:n, Kaista Savoon -hankkeen  ja Suonenjoen kaupungin kanssa.

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – vaikuta verkossa!

Etnisten suhteiden foorumi kannusti osallistumaan ja vaikuttamaan

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Tämän vuoden ETNO-foorumin teemana oli maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen edistäminen. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) vuotuinen tapahtuma keräsi tällä kertaa noin 160 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

ETNO-foorumi pidettiin Finlandiatalossa 26.5. ja paikalla oli noin 160 kansalaisjärjestöjen edustajaa ja viranomaista. Lisäksi foorumiin osallistui kutsuttuina puhujina muun muassa kansanedustajia, yrittäjiä ja eri yhteiskuntavaikuttajia. Tapahtuman juontajana toimi ETNO:n hyvän tahdon lähettiläs Michaela Moua.

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Foorumin ohjelma koostui kolmesta pääteemasta: anna äänesi kuulua – yhteiskunnallinen osallistuminen, mä joka päivä töitä teen – työelämä ja osallistuminen sekä vuorovaikutus ja asenteet. Yhteiskunnallisen osallistumisen teeman alla esiteltiin eri hankkeita; muun muassa Moniheli ry:n iCount-hanke oli niittänyt kiitosta kentällä.

Työelämän ja osallistumisen saralla puheenvuoroissa esiin nousivat työmarkkinoille pääsemisen ja kielitaidon merkitys.

Oma aktiivisuus on avainroolissa, kukaan ei tule kotisohvalta hakemaan vaan oman työllistymisen eteen täytyy olla valmis näkemään vaivaa, Valli Pruuli Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry:stä kiteytti.

Vuorovaikutuksen ja asenteiden saralla myönteistä palautetta on saanut naapuruussovittelu.

– Tätä työtapaa, joka usein liitetään siirtolaisiin ja maahanmuuttajiin, on onnistuneesti sovellettu myös kantaväestön ongelmien selvittelyyn, kertoi Miriam Attias Suomen Pakolaisavun Naapuruussovittelun keskuksesta.

Tiina ”Milsa” Malin Ei vihapuheelle -liikkeestä puolestaan piti säväyttävän puheenvuoron, jossa hän kehotti kaikkia puuttumaan vihapuheeseen sitä kohdatessaan.

ETNO-foorumi 2015 oli tapahtumana onnistunut. Käytännön järjestelyt toimivat ja foorumi herätti yleisössä innostunutta puheensorinaa. Foorumin keskustelujen perusteella voidaan todeta, että osallistumiseen liittyvät kehityskulut ovat monessa suhteessa olleet myönteisiä. Suomessa riittää toki vielä paljon kehitettävääkin ja monien asenteet ovat edelleen osin ennakkoluuloisia. Yleisesti osallistujissa huolta herätti yhteiskunnan kärjistynyt keskusteluilmapiiri.

ETNO oikeusministeriön verkkosivuilla

Kirjoittaja Oskar Yrjölä on korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä

Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja valmisteluun - sähköiset demokratiapalvelut tutuiksi

18331036_1_verkkoon

Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnat etsimään uusia demokratian muotoja ja toimintakäytäntöjä. Perinteisten vaikuttamiskeinojen ohella kansalaisille on tarjolla uusia vaikuttamisen muotoja ja niille on entistä enemmän myös kysyntää. Onko kunnassasi jo käytössä sähköisiä demokratiapalveluita?

Työkaluja vuorovaikutuksen vauhdittamiseen

Oikeusministeriö on tuottanut sähköisiä palveluita tukemaan kuntalaisten virallista ja epävirallista osallistumista sekä edistämään kuntien ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta päätöksenteossa. Palveluiden avulla kuntalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista.

Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Kuntaliiton, kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä näitä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) rahoittamia palveluita. Palvelut on koottu www.demokratia.fi -sivustolle, josta löytyy myös muuta tietoa demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

Maksutonta koulutusta ja viestintämateriaaleja

Kaikki demokratiapalvelut ovat ilmaisia sekä niitä käyttäville organisaatioille että kansalaisille. Lisäksi oikeusministeriö tarjoaa maksutonta käyttöönoton tukea ja koulutusta kunnille, ministeriöille ja muille julkishallinnon organisaatioille.

Sähköiset demokratiapalvelut ovat esteettömiä ja helppokäyttöisiä. Palveluiden sisältönostoja voi upottaa tai linkittää kuntien omille verkkosivuille. Kunta voi lisätä verkkosivuilleen esimerkiksi näkymän kuntaa koskeviin aloitteisiin kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Ota oikeusministeriön kehittämät ja ylläpitämät palvelut haltuun ja tiedota niistä kuntalaisille!

Lisätietoja:

Oikeusministeriön tarjoamat koulutukset ja käyttöönoton tuki

Palveluesitteet ja muut markkinointimateriaalit 

Ota yhteyttä: demokratia.om@om.fi tai koulutussuunnittelija Liisa Männistö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231)