Miten kansalaisvaikuttamisesta saadaan helppoa ja nopeaa?

Miltä näyttää kansalaisvaikuttamisen tulevaisuus? "Vaikuttamista pitäisi voida tehdä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun idea tai ehdotus tulee mieleen", visioivat osallistujat oikeusministeriön koolle kutsumassa työpajassa maanantaina 20.4. Paikalla oli yhteensä 25 osallistujan joukko, joka koostui kansalaisista, kansalaisvaikuttajista, yhdistysaktiiveista, virkamiehistä, osallistumisen asiantuntijoista ja median edustajista.

Työpaja liittyy Demokratia.fi-sivun uudistamisprojektiin. Työpajan toteutuksesta vastasivat Demos Helsinki ja Steep Interactive. Työskentely jatkuu torstaina 23.4. työpajalla, joka keskittyy käyttäjäryhmien tarpeiden konkretisointiin. Työn tulokset julkaistaan vapun jälkeen.

demokratiafi_tyopaja_20150420

Mutkattoman vaihtoehdon keksiminen pistää miettimään.

 

Demokratia.fi kokoaa yhteen osoitteeseen kaikille avoimia päätöksentekoon vaikuttamisen palveluja, joita ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, nuortenideat.fi ja lausuntopalvelu.fi. Sivuston yksittäiset palvelut tarjoavat jo nyt suositun tavan osallistua; esimerkiksi kansalaisaloite.fi-palvelussa käytiin viime vuonna 3,1 miljoonaa kertaa.

Mutkattomuus vaatii
vielä viilaamista

Mutkattoman vaikuttamisen visiosta ollaan kuitenkin vielä muutaman askelen päässä. Tiedon löytämisen ja jakamisen helppous sekä esimerkiksi sivuston käyttö mobiililaitteissa ovat esimerkkejä kehittämistyölle asetetuista tavoitteista, joita työpajan avulla selvitettiin.

demokratiafi_tyopaja_muistiinpanoja_20150420

Ennen kaikkea työpajassa kuitenkin käsiteltiin kysymystä “miksi”. Miksi vaikuttamisen palveluja käytetään? Työpajan osallistujat listasivat kiinnostavia aiheita, joita palvelun pitäisi voida edistää, vieläpä helposti. Toivelistalla olivat mm. “hyvä verkkopalvelu soveltuu ihmisten elämään, ei toisin päin”, “Espoon pyörätieverkko kaipaa vahvistusta”, “pitäisi olla laitonta, että asukkaita ei kuulla uusia asuinalueita suunniteltaessa” ja “haluan edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa”.

 

Teksti ja kuvat: Demos Helsinki

----------------
Demokratia.fi-sivu uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)–ohjelman rahoituksella.

 

SADe-kuntakiertue jatkuu – ilmoittaudu mukaan!

Tule kuulemaan ja keskustelemaan valtion ja kuntien yhteistyöllä ja rahoituksella rakennetuista sähköisistä SADe-palveluista, niiden hyödyistä ja käyttökokemuksista kunnissa. Ole sateentekijä -kuntakiertue pysähtyy seuraavaksi Joensuussa 5.5.2015 ja Kouvolassa 7.5.2015 klo 9–14.30.

Aamupäivällä saat yleiskatsauksen palveluista ja kansallisesta palveluarkkitehtuuriohjelmasta (KaPA). Lisäksi kuulet aitoja käyttökokemuksia ja saat tietoa sähköisten palvelujen ja digitalisaation merkityksestä hyviä käytäntöjä unohtamatta. Iltapäivällä jakaannutaan palvelukohtaisiin keskusteluihin, joissa voit kysyä sinua askarruttavista asioista. Tutustu kiertueohjelmaan osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/

Kerro tapahtumasta myös kollegoillesi ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.4.2015: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin924535&SID=9b993e71-67f0-4422-af65-7e38c4e9d9de&dy=1760120901

Maksuton tilaisuus sisältää aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin. Aamupäivän osuus lähetetään myös verkkolähetyksenä. Linkki verkkolähetykseen löytyy ennen tapahtumaa seuraavista osoitteista:

Ystävällisin terveisin

valtiovarainministeriön SADe-ohjelma, KaPA-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Demokratia.fi-sivulle uusi konsepti - tule mukaan kehittämistyöhön!

Demokratia.fi-aloitussivu ohjaa kävijöitä oikeusministeriön sähköisiin demokratiapalveluihin ja muihin lähteisiin, jotka tarjoavat tietoa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Vuoden 2015 aikana aloitussivua uudistetaan sekä sisällöltään että ulkoasultaan. Uusi sivusto lanseerataan syksyllä 2015.

Oikeusministeriö, Demos Helsinki ja Steep Interactive kutsuvat sinut mukaan kahteen työpajaan, joiden tavoitteena on kerätä ideoita sivuston kehittämiseksi. Työpajat järjestetään 20.4. klo 14-16 ja 23.4. klo 9-11 oikeusministeriön tiloissa Helsingissä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Maari Parkkinen, Demos Helsinki, etunimi.sukunimi@demoshelsinki.fi
tai
Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, etunimi.sukunimi@om.fi

Valtiovarainministeriö kutsuu: tervetuloa SADe-kiertueelle Rovaniemelle ja Ouluun

Ole sateentekijä – ilmoittaudu mukaan nyt

Tule kuulemaan ja keskustelemaan valtion ja kuntien yhteistyöllä ja rahoituksella rakennetuista SADe-palveluista, niiden hyödyistä ja käyttökokemuksista kunnissa. Ole sateentekijä -kuntakiertue pysähtyy Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa 17.3 2015 ja Oulun Holiday Innissä 19.3.2015 klo 9–15.30.

Aamupäivällä saat yleiskatsauksen palveluista, kuulet aitoja käyttökokemuksia ja saat tietoa sähköisten palvelujen ja digitalisaation merkityksestä hyviä käytäntöjä unohtamatta. Iltapäivällä jakaudutaan palvelukohtaisiin keskusteluihin, joissa voit kysyä sinua askarruttavista asioista.

Iltapäivän palvelukohtaisessa osiossa pääset tutustumaan tarkemmin muun muassa demokratia.fi-verkkopalveluihin.

Tutustu kiertueohjelmaan ja ilmoittaudu osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue.

Kerro tapahtumasta myös kollegoillesi ja ilmoittaudu mukaan.

Maksuton tilaisuus sisältää aamukahvin ja lounaan. Aamupäivän osuus lähetetään myös verkkolähetyksenä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Ystävällisin terveisin

valtiovarainministeriön SADe-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi avattu

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on maksuton kaksikielinen palvelu, jonka pilotointi ja testaus käynnistyivät tammikuussa 2015. Palvelua testataan maaliskuun alkuun asti. Tuona aikana palvelua hyödynnetään pilottiorganisaatioissa nuorten mielipiteiden kuulemisessa ja ideoiden keräämisessä. Laajemmin vaikuttamispalvelu lanseerataan maaliskuusta lähtien.

 Matalan kynnyksen vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on väline niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. On tärkeää, että kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon ja saada ideansa näkyviksi. Vaikuttamispalvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita: www.demokratia.fi.

Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä, organisaatioiden yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena.

 Nuorten mielipiteiden kuuleminen

Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla. Nuortenideat.fi tarjoaa kunnille, kouluille, järjestöille ja muille toimijoille helpon tavan kuulla ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikuttamispalvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä.

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on tärkeä saada näkyviksi.

 Lisätietoja

Nuortenideat.fi:n kehittämistyön eri vaiheissa on ollut mukana laajasti nuoria ja nuorisoalan toimijoita.  Kehittämistyöstä ovat vastanneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Koordinaatti toimii vaikuttamispalvelun valtakunnallisena koordinoijana ja tukipalveluna.

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

PL 66, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin: 044 703 8303, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Projektipäällikkö Anneli Salomaa (palvelun pilotointi)

Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

PL 25, 00023 VN

Puhelin: 029 515 0164, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi                 

Valtioneuvoston kanslia kokosi näkemyksiä tiedeneuvonannon järjestämisestä avoimen lausuntopalvelun pilottina

Lokakuussa julkistettu kansleri emeritus Kari Raivion selvitys tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonannon järjestämisestä Suomessa oli valtioneuvoston kanslian ensimmäinen avoimen lausuntopalvelun pilotti. Selvitysmies Raivion raportissa ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – Suomalainen neuvonantojärjestelmä” tehdyt konkreettiset toimenpide-ehdotukset asetettiin sidosryhmien arvioitavaksi lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta.

VNKLausunnot kerättiin ajanjaksona 31.10.-21.11.2014. Yhteensä lausuntoja saatiin 35 kpl. Näistä 17 lausuntoa saatiin sähköisen lausuntopalvelun kautta.

Sähköisen lausuntopalvelun käyttäjäpalautteissa nousivat esiin yhteisen sähköisen työkalun tarve ja yhteismitallisuuden parantuminen. Lausunnon pyytäjän kannalta myönteistä palvelussa on se, että näin saadaan vertailukelpoisempia vastauksia lausunnon kohteena olevasta asiasta. Kehittämistä vaatii edelleen palveluun rekisteröityminen. Toistaiseksi lausuntopalveluun liittyy päällekkäisiä prosesseja esimerkiksi lausuntoasian kirjaamisessa ja arkistoinnissa. Myös vastausten avoimuus jakoi myös käyttäjien mielipiteitä. Kaiken kaikkiaan pilotoinnin koettiin kuitenkin onnistuneen hyvin.

Tiedeneuvonannon järjestäminen jakoi mielipiteitä

Raportin ehdotuksista saatiin hyödyllisiä näkemyksiä. Tiedeneuvonantajan viran perustaminen jakoi vastaajat kahteen yhtä suureen joukkoon puolesta ja vastaan. Enemmistö vastaajista ei kannattanut toiminnon sijoittamista valtioneuvoston kansliaan. Selvityksen ehdotus uuden tiedeneuvonantajan puheenjohtajuudesta valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivassa työryhmässä (TEA) jakoi myös lausunnonantajat. Suurin yksimielisyys vallitsi ehdotuksesta tutkitun tiedon käytöstä lainsäädännön valmistelussa, erityisesti vaikutusten arvioinnissa.

Lausunnot ovat valtioneuvoston valmistelijoiden käytettävissä kun tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintakokonaisuutta kehitetään edelleen seuraavaa hallitusta varten. Ratkaisuehdotuksista tiedotetaan myöhemmin.

Teksti: Valtioneuvoston kanslia

 

Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot (lausuntopalvelu.fi:ssä)

Kooste annetuista lausunnoista (pdf-tiedosto)

Ensimmäinen kansalaisaloite läpi eduskunnassa

Eduskunnan täysistunnon äänestys tänään 12. joulukuuta sinetöi lopullisesti eduskunnan päätöksen sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen hyväksymisestä. Toisessa käsittelyssä äänestyksessä suuren valiokunnan myönteinen päätös avioliittolain muutoksesta voitti hylkäysehdotuksen äänin 101-90.  Aloitteen mukainen avioliittolain muutos sukupuolineutraaliksi takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta.

Kyseessä on ensimmäinen eduskunnan hyväksymä laki, jonka valmistelu on lähtenyt liikkeelle kansalaisaloitteen pohjalta. Kansalaisaloitelaki tuli voimaan maaliskuussa 2012, ja eduskuntaan on toimitettu tähän mennessä kuusi 50 000 allekirjoittajan rajan saavuttanutta aloitetta.

Kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen 166 851 allekirjoituksesta 156 234 oli annettu oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa ja loput paperilomakkeella. Kansalaisaloite.fi-palvelussa on pantu vireille kahden vuoden aikana yli 280 kansalaisaloitetta. Näistä toistaiseksi kahdeksan on saavuttanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Kansalaisaloite.fi-palvelussa julkaistiin joulukuun alussa uusi ominaisuus, joka tarjoaa aikaisempaa tarkemmin tietoa kannatusilmoitusten kertymisestä kansalaisaloitteisiin. Nyt palvelussa voi seurata kannatusilmoitusten kertymistä esittävän kuvaajan avulla, minkä verran kannatusilmoituksia on kertynyt aloitteen vireillä oloaikana yhteensä ja kuinka paljon eri päivinä.

Lisätietoja:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi

Kansalaisaloite.fi-palvelu täyttää kaksi vuotta ja saa uusia ominaisuuksia

aloite

Kansalaisaloite.fi-palveluun julkaistaan palvelun versiopäivityksessä 1.12.2014 uusi ominaisuus, joka tarjoaa palvelun käyttäjille aikaisempaa tarkemmin tietoa kannatusilmoitusten kertymisestä kansalaisaloitteisiin. Uuden ominaisuuden myötä kansalaisaloitteiden vastuuhenkilöt, kannattajat ja muut palvelun käyttäjät voivat seurata kannatusilmoitusten kertymistä näyttävän kuvaajan avulla, minkä verran kannatusilmoituksia on kertynyt aloitteeseen eri päivinä ja yhteensä aloitteen vireilleoloaikana. Kuvaaja näyttää vain kansalaisaloite.fi-palvelussa kerättyjen kannatusilmoitusten määrää.

1.12.2014 Kansalaisaloite.fi-palvelu on ollut käytössä tasan kaksi vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana palvelussa on pantu vireille yhteensä 279 kansalaisaloitetta, joista toistaiseksi kahdeksan on saavuttanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, mikä on edellytys aloitteen etenemiselle eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50462
kansalaisaloite.fi-palvelun sähköposti:kansalaisaloite.om@om.fi

Uuden nuorten vaikuttamispalvelun nimi valittu: Nuortenideat.fi (Ungasideér.fi)

Oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti ovat yhteistyössä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet uutta nuorten vaikuttamispalvelua, joka julkaistaan vuoden 2015 alussa.

Nuortenideat.fi tulee osaksi oikeusministeriön demokratiapalveluita. Demokratiapalvelut tarjoavat kansalaisten sähköisten palveluiden kokonaisuuden osoitteessa www.demokratia.fi.

Uudelle vaikuttamispalvelulle järjestettiin kaikille avoin nimikilpailu verkossa 9.-19.10.2014. Nuorilla oli mahdollisuus ehdottaa nimiä myös kahdessa nuorten tilaisuudessa, jotka järjestettiin Oulussa.

Yhteensä nimikilpailuun osallistui 46 vastaajaa ja erilaisia nimiehdotuksia saatiin 65 kpl. Niistä valittiin jatkoon kuusi vaihtoehtoa. Lopullisen valinnan teki palvelun testaamisessa ja kommentoinnissa mukana olleista henkilöistä muodostunut ryhmä. Palvelun nimeksi valittiin Nuortenideat.fi, ruotsiksi Ungasideér.fi. Nimiehdotus Nuortenideat.fi tuli kolmelta eri henkilöltä Oulusta ja Espoosta. Valinnan perusteina oli mm. se, että nimestä tulee selkeästi esille vaikuttamispalvelun kohderyhmä ja se, mitä palvelussa voi tehdä.

Nuortenideat.fi-palvelu on maksuton vaikuttamispalvelu eri toimijoiden käyttöön. Palvelussa nuoret voivat ideoida omia muutosehdotuksiaan sekä kommentoida ja kannattaa muiden ideoita. Ideoista muodostuu aloitteita, jotka etenevät joko Kuntalaisaloite.fi-palveluun tai käsittelyyn muuta kautta. Nuoret voivat seurata asioiden käsittelyä ja saavat tiedon päätöksestä.

Eri organisaatiot, kuten kunnat, oppilaitokset, järjestöt, ministeriöt tai erilaiset nuorten toimijaryhmät voivat ottaa vaikuttamispalvelun käyttöönsä kuullakseen nuorten mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi oman toimintansa kehittämiseksi. Nuortenideat.fi toimii välineenä myös demokratiakasvatuksessa.

Lisätietoja:

Anneli Salomaa, projektipäällikkö
p.029 515 0164, etunimi.sukunimi@om.fi
Oikeusministeriö

Merja-Maaria Oinas, suunnittelija
p. 044 703 8303, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Mistä ääni äänettömille? Väliinputoajat puheena Demokratiapäivässä

Kuva

- Meidän yhteiskunnassamme on tapana, että annetaan leipurin lapsille leipää, vertasi Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja Merja Heikkonen Kuntaliiton Demokratiapäivässä 14.10.2014.

- Meillä on valtavan paljon vaikuttamismahdollisuuksia, mutta ne kasautuvat harvoille. On paljon niitä jotka jäävät ulkopuolelle, Heikkonen muistutti.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Heikkonen viittasi yhtenä esimerkkinä siihen, että tärkeissä markkina- ja mielipidetutkimuksissa tietoja kysytään yleensä 15-79-vuotiailta suomalaisilta.
- Jos gallupeihin ei oteta yli 80-vuotiaita mukaan, se tarkoittaa 6 prosenttia koko väestöstä. Se viestittää, että heidän mielipiteistään ei olla kiinnostuneita eikä niillä ole väliä. Jos gallupin teettäjä haluaa ottaa yli 80-vuotiaat mukaan, siitä joutuu maksamaan lisähintaa!
Päivän juontaja, YLE:n toimittaja Jussi-Pekka Rantanen nosti esiin myös ilahduttavia tapauksia. Viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Eloisa ikä –ohjelma on teettänyt Taloustutkimuksella parikin kyselyä, joissa haastateltiin myös yli 80-vuotiaita samassa suhteessa kuin heitä on koko väestössä. Suomalaisen Ikägallupin tulokset julkaistiin marraskuussa 2013 ja uunituoreen Eloisa mieli –gallupin muutama viikko sitten syyskuussa 2014.

Ihmiset esiin oman elämänsä asiantuntijoina

Kun puhutaan erityisryhmien äänestä, Heikkosen mielestä pitäisi myös lakata ihannoimasta asiantuntijamallia.
- Ne, jotka sanovat olevansa vammaisuuden asiantuntijoita, ovat yleensä erityispedagogiikkaa opiskelleita tai sosiaalityöntekijöitä. Mitäs jos kysyttäisiinkin ihmiseltä itseltään ja tunnustettaisiin että ihminen on paras asiantuntija omassa elämässään? Meillä ohitetaan tavattoman usein ihmiseltä itseltään kysyminen.
Esimerkkinä Heikkonen nosti esiin vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot, joita ollaan nyt siirtämässä uuteen kuntalakiin.
- Kuitenkin silloin kun uusi kuntalaki oli lausuntokierroksella, niin vanhusneuvostoja ei vielä oltu lakisääteistämässä. Vanhukset ja vammaiset ovat harvoin poliittisesti järjestäytyneitä, ja juuri tämä ryhmä oltiin jättämässä ilman lain suojaa. Toivottavasti viimeistään eduskunta viime vaiheessa korjaa tämän asian.

Heikkonen puhui Demokratiapäivän yhteydessä pidetyssä ryhmäkeskustelussa, jonka teema oli ”Sanoista tekoihin – mistä ääni äänettömille?”. Muina keskustelijoina Kuntatalolla olivat mukana myös vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Hannes Manninen Eläkeläisliittojen etujärjestöstä sekä Santeri Lohi Suomen nuorisovaltuustojen liitosta.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Kuntaliiton järjestämässä tilaisuudessa jaettiin myös oikeusministeriön vuoden 2014 demokratiapalkinto. Palkinnon saivat neljä lähidemokratiaa edistävää toimijaa: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto sekä kyyjärveläinen Nopola News.