Nuorten osallisuus verkossa ja valtionhallinnossa

Raikkaita ajatuksia nuorten ja hallinnon vuoropuhelusta?

Oikeusministeriö on mukana Allianssi-risteilyllä demokratiapalvelujen ja nuorten osallistumisen teemalla. Emme vain kerro, vaan ennen kaikkea kuuntelemme ja keskustelemme. Halukkaiden kanssa myös ideoimme hetken, mutta myös ne, jotka eivät risteilylle pääse, voivat vaikuttaa nuorten osallisuuden kehittämiseen.

Nuorten osallisuus verkossa ja valtionhallinnossa

 risteilyohjelmassa
Paikka: Windjammer, 8. kansi, Allianssi-risteily
Aika: Keskiviikko 16.4. klo 10.30 – 12.00
Puhujat:
Rauna Nerelli, oikeusministeriö
Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Merja-Maaria Oinas, Koordinaatti
Kommentoijina: Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry, Panu Mäenpää, Nuori Kulttuuri -säätiö sekä Boke Virta Kanneljärven Opisto.

Mistä on kyse?

Oikeusministeriö on kehittänyt demokratiapalveluja myös nuorten, nuorisojärjestöjen ja kuntien käyttöön. Palvelut ja muita vaikuttamisen sivustoja löytää osoitteesta demokratia.fi.

Suomi on liittynyt avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan. Seuraavan toimintaohjelman 2015-2016 valmistelu on käynnistymässä, ja lasten sekä nuorten osallisuus on siinä erityisenä teemana.

Valtakunnallista nuorten verkko-osallistumispalvelua kehitetään vuoden 2014 aikana oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koordinaatin yhteistyössä.

Vaikuta nuorten osallisuuden kehittämiseen

Risteilyn ulkopuolella voit myös vaikuttaa nuorten osallisuuden kehittämiseen.

Otakantaa-sivuilla nuorten verkko-osallistumisen palvelun kehittäminen
www.otakantaa.fi /uusinuortenkanava

Kysely kunnille, järjestöille ja muille sidosryhmille verkkopalvelun kehittämisestä
- Nuorille on tulossa oma kysely myöhemmin keväällä

Parempi Hietsu -osallisuustyöpaja Helsingissä 16.6. kello 12-16
Avoin hallinto -ohjelman suunnittelutilaisuus, lisätietoa tulossa sivulle www.avoinhallinto.fi

Jaa nuorille ja nuorisoalan toimijoille oikeusministeriön avaamaa uutta, osallisuus- ja vaikuttamissivostoja kokoavan sivun www.demokratia.fi linkkiä.

Nettiäänestämisen mahdollisuuksista keskustellaan otakantaa.fi-sivustolla

Oikeusministeriön työryhmä kartoittaa parhaillaan nettiäänestyksen soveltumista Suomen vaaleihin sekä kunnallisiin kansanäänestyksiin. Otakantaa.fi-sivustolla on avautunut kaikille avoin kysely ja verkkokeskustelu aiheesta.

Kyselyllä halutaan selvittää, mitä mieltä nettiäänestysmahdollisuudesta ollaan – lisäisikö se esimerkiksi nuorten tai vammaisten henkilöiden äänestämistä, mitä ajatuksia nettiäänestämiseen liitetyt tietoturvakysymykset herättävät, kuka äänestäisi itse netissä?

Kyselyssä tiedustellaan myös, miten nettiäänestyksen käyttöönotto vaikuttaisi kansalaisten mielestä vaalituloksen luotettavuuteen.

Otakantaa.fi-kysely ja verkkokeskustelu ovat avoinna 30.4 asti. Tulokset otetaan huomioon nettiäänestystyöryhmän väliraportissa, joka annetaan hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

SYKE: Tarkkailijasta ja Haravasta demokratian työkaluja

Mielipiteen muodostamiseen tarvitaan tietoa. Vaikuttamista varten on oltava kanava, jonka avulla mielipide saavuttaa oikeat ihmiset ja tahot. Viime kesänä valmistuneet SADe-ohjelman kaksi uutta työkalua, vahtipalvelu Tarkkailija ja kyselypalvelu Harava, auttavat tiedon ja näkemysten etsimisessä, löytämisessä ja välittämisessä.

Tarkkailija – etsi, seuraa ja vaikuta

Tarkkailija-palvelu on tehty helpottamaan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tiedonhakua rakennettuun ympäristöön liittyvistä suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista. Palvelussa käyttäjä rajaa tiedonhaun tiettyyn paikkaan tai alueeseen ja itseään kiinnostaviin aihepiireihin, kuten kaavoitukseen, liikenteeseen tai luonnonympäristöön. Hakutulokset saa suoraan näytölle ja Tarkkailijaan voi myös tallentaa vahdin, joka lähettää sähköpostilla uusia sisältöjä kerran viikossa.

Tarkkailijan antama informaatio pohjautuu yli 400 rakennettuun ympäristöön liittyvän verkkosivuston sisältöön. Tarkkailija yhdistää näiden eri verkkosivujen tiedot laajaan käsitehierarkiaan eli ontologiaan. Tarkkailija käy tutkimassa (screen scraping) lähdesivustot säännöllisin määräajoin etsien uusia sisältöjä. Tarkkailijan etusivulta löytyvän palauteosion kautta kuka tahansa voi ehdottaa ylläpitäjälle uusia lähdesivustoja.

Haravointia ympäri vuoden

Kyselypalvelu Harava on selaimessa käytettävä karttapohjainen ideointi- ja palautekanava. Haravan avulla asukkaiden mielipiteet voi kerätä jo ennen suunnittelutyön aloittamista. Myös suunnittelutyön aikana on mahdollisuus täydentää tai laajentaa kysymyksiä ja pyytää asukkailta tarkentavia kommentteja. Erilaiset organisaatiot voivat Haravalla luoda itse tarpeisiinsa sopivan karttapohjaisen kyselyn ja julkaista sen verkossa.

Haravassa on monia valmiita kyselypohjia eri aihepiireihin, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata itselleen sopivaksi. Moni Haravaa käyttänyt organisaatio on pitänyt ominaisuutta hyvin tarpeellisena, sillä se nopeuttaa kyselyn tekoa.

Harava-palvelussa tehtävät kyselyt voivat koskea oikeastaan mitä tahansa elämänaluetta kuten asumista, liikkumista, oppimista, terveyttä, ostoskäytäntöjä, turvallisuutta tai luontoa. Haravan kehittämistyön pilottihankkeissa kansalaisilta on kyselty esimerkiksi vieraslajihavainnoista, keskustojen kehittämisideoista, merkittävistä maisemista, kulttuuriympäristöistä ja liikenneturvallisuudesta.

Harava-kyselyssä vastaajat merkitsevät mielipiteensä suoraan sähköiselle kartalle, mikä helpottaa sekä vastauksen antamista että sen käsittelyä.

Erillisistä palveluista toimivia kokonaisuuksia

Tarkkailija ja Harava tarjoavat uusia työkaluja osallistua ja vaikuttaa elinympäristön suunnitteluun. SADe-ohjelman Osallistumisympäristö-hankkeessa on toteutettu myös uusia sähköisiä tapoja osallistua, joihin kuuluvat esimerkiksi otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Nämä palvelut muodostavatkin yhdessä Tarkkailijan ja Haravan kaltaisten työkalujen kanssa kattavan paketin.

Otakantaa.fi:ssä käsiteltävään hankkeeseen voi upottaa Harava-kyselyn tai kertoa esimerkiksi alkavasta Harava-kyselystä. Tarkkailijaa voi hyödyntää hankkeen tiedottamisessa esimerkiksi jakamalla julkista vahtia. Tarkkailija löytää jo tällä hetkellä kaikki hankkeet ja aloitteet Otakantaa-, kuntalais- ja kansalaisaloite.fi-internetsivuilta.

Nämä kaikki välineet hyödyttävät niin kansalaisia, asiantuntijoita kuin päättäjiäkin. Kansalaiset voivat helposti seurata, mitä esimerkiksi omaa asuinaluetta koskevassa hankkeessa tapahtuu ja vaikuttaa vastaamalla kyselyihin sekä osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin.

Asiantuntijat ja päättäjät taas saavat kansalaisten näkemyksistä tukea suunnitteluun ja päätöksentekoon. Näin demokratian työkalupakki saa täydennystä tarjontaansa uusista sähköisistä palveluista.

Kaarina Vartiainen, Mirva Talusén
Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja:
www.etarkkailija.fi
www.facebook.com/etarkkailija
www.eharava.fi
www.facebook.com/haravakysely
http://sateenvarjolla.blogspot.fi/
www.ym.fi/epalvelutasuminen

Otakantaa-palvelun verkkoyhteyshäiriö korjattu

otakantaa.fi-sivuston käyttämässä palveluverkossa oli 17.2.2014 aamun aikana ollut useampiin palveluihin vaikuttava tietoliikennehäiriö.

Verkko-ongelman ratkaisemisen jälkeen palvelun toipuminen edellytti muutostöitä.

Palvelu on ollut normaalisti käytössä 17.2.2014 klo 16:50 lähtien.

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuneita häiriöitä.

Lisätietoa: otakantaa.om@om.fi

Osallistu SADe-päivään 27.3.

SADe-ohjelman SADe-päivä pidetään Wanhassa Satamassa (Pikku satamakatu 3-5, Helsinki) torstaina 27.3.2014.

SADe-päivässä keskitytään sähköiseen asiointiin yhdessä tekemisen ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta. Tilaisuudessa pääset tutustumaan ohjelman hankkeissa valmistuviin tai jo valmistuneisiin palveluihin, kuulet mitä niiden rakentamisesta on opittu ja voit verkostoitua kehittämiskentän pelaajien kanssa. Tule mukaan, potkaistaan sähköistä asiointia eteenpäin ja jaetaan hyviä käytäntöjä yhdessä! Tilaisuuden avaa kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen. Tilaisuuden juontajana toimii Reidar Wasenius.

Varmista paikkasi jo nyt! Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä. Ilmoittautumiset 13.3.2014 klo 16.00 mennessä.

Eduskunnan ensimmäinen livechat Otakantaassa

Eduskunnan suuren valiokunnan ensimmäinen livechat on juuri nyt käynnissä. Teemana on millaisen EU:n Suomi haluaa. Keskustelua voi tutkia chatin jälkeenkin palvelusta.

Kiinnostus Otakantaa-chatteja ja suoraa verkkodialogia kohtaan on kasvanut ainakin puheiden tasolla. Nyt odotetaan lisää rohkeita toimijoita järjestämään suoria keskusteluja kansalaisten ja päättäjien välillä. Myös muut kuin poliitikot voivat chattia maksutta käyttää, ja ovatkin käyttäneet.

Tällä viikolla myös tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio järjesti ensimmäisen chatin, joka kesti jopa kolme tuntia. Alun perin pohdiskeltiin, tuleeko osallistujia koko ajaksi ja oliko markkinointi riittävää. Lopulta kysymyksiä ja kommentteja tietosuojasta tuli tasaisena virtana ennätyspitkän chatin aikana.

Chatin markkinoinnissa kannattaa muistaa kahdeksan asiaa
1. Kukaan ei löydä chattiin ellei siitä kerro
2. Perinteinen tiedote on hyvä, jos se lyö hyvin läpi mediassa, mutta ei usein yksin riitä
3. Sosiaalisen median kanavissa on hyvä olla aktiivinen viimeistään pari päivää ennen chattia
4. Jos ei omalla organisaatiolla ole some-profiilia, vie viestiä teemasta puhuville organisaatioille ja ihmisille
5. Etsi aiheesta kiinnostunut sosiaalisen median mielipidevaikuttaja, jota seurataan
6. Sidosryhmäyhteistyö toimii tässäkin eli pyydä esim. järjestöjä levittämään sanaa
7. Ilmoita tulevasta chatista ajoissa Otakantaa-ylläpitoon (otakantaa.om@om.fi), joka markkinoi chattia www.facebook.com/otakantaa -sivulla
8. Älä unohda omia viestintäkanavia eli tieto näkyvästi omille nettisivuille ja esim. uutiskirjeisiin

Ja chatinhan voi järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kesken, jolloin viestintäintoa on luonnostaan useammalla.

Chatin markkinointi on järjestäjän vastuulla. Otakantaa-ylläpito voi tukea ja tarjota neuvoja, mutta viestintää ei voi jättää vain Otakantaa-sivuston varaan.

Tuleeko mieleen muita toimivia keinoja markkinoida chattia tai kiinnostavia chat-vieraita? Kommentoi alla.

Myös asiantuntijat voivat chattia käyttää muiden näkemyksiä selvittääkseen ja jakaakseen osaamistaan. Oikeusministeriön kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa kohtasi uuden virkansa ensimmäisenä syksynä ihmisiä chatissa toimivasta kaksikielisyydestä.

Tietosuojavaltuutetun ensimmäinen chat-kokemus tällä viikolla päättyi hyvin: ”Taidammepa jossain vaiheessa uudelleenkin käyttää tätäkin välinettä.”

Nuori! Miten haluaisit vaikuttaa verkossa?

Nuorille tarkoitettua verkkodemokratiapalvelu Aloitekanavaa (www.aloitekanava.fi) uudistetaan. Mitä sinä toivoisit uudelta nuorten osallistumisen sivustolta? Miten haluaisit osallistua netissä? Miltä palvelun pitäisi näyttää, entä miten koulu tai nuorisojärjestöt voisivat olla mukana tulevalla sivustolla? Jaa mielipiteesi aiheesta Otakantaa.fi-palvelussa!

Tällä hetkellä Otakantaa-hankkeessa voi keskustella ja ideoida uutta palvelua. Myöhemmin hankkeeseen avataan kyselyjä ja muita osallistumistapoja, joiden avulla tulevan osallistumissivuston suunnitteluun pääsee helposti osallistumaan. Osallistujiksi toivotaan erityisesti nuoria, onhan kyse nimenomaan nuorten omasta verkkopalvelusta. Siispä nuori, kerro kantasi, jottei setien ja tätien tarvitsisi arvailla keskenään.

Syyskuisen nuorten osallistumisen työpajan ryhmätöiden satoa.

Syyskuisen nuorten osallistumisen työpajan ryhmätöiden satoa.

Projektin tiimoilta järjestettiin syyskuussa nuorten osallistumisen työpaja, jossa nuoret ja nuorten parissa työskentelevät pääsivät kertomaan mielipiteensä siitä, millainen tulevan palvelun tulisi olla. Työpajan tulokset otettiin mukaan uuden palvelun konseptointiin. Seuraavaksi palvelulle etsitään tekninen toteuttaja, minkä jälkeen kehitystyö pääse kunnolla käyntiin.

Uuden nuorten osallistumissivuston kehitystyössä ovat mukana oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Kiinnostaako asunto-osakeyhtiölaki? Ota kantaa!

Asunto-osakeyhtiölaki arvioinnissa. (Kuva: Johannes Jansson / Norden.org)

Osallistumalla kyselyyn asunto-osakeyhtiölaista annat tärkeitä tietoja lain kehittämistarpeista. (Kuva: Johannes Jansson / Norden.org)

Oletko taloyhtiön hallituksen jäsen, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä tai taloyhtiön osakas? Kiinnostaako asunto-osakeyhtiölaki? Ota kantaa asunto-osakeyhtiölain toimivuuteen vastaamalla oikeusministeriön järjestämään avoimeen verkkokyselyyn.

Oikeusministeriö arvioi, miten vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaki on toiminut, millaisia vaikutuksia sillä on ollut ja miten lakia pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Kyselyn tulokset otetaan huomioon etenkin lain kehittämistarpeita pohdittaessa.

Verkkokyselyihin on vastannut yhteensä jo yli 3 600 osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää. Kiitämme kaikkia tähän mennessä kyselyyn vastanneita, mutta uudet vastaajat ovat edelleen erittäin tervetulleita.

Kyselyyn vastaaminen vie vastaajan roolista riippuen 10 – 20 minuuttia. Kyselyn löydät Otakantaa.fi-palvelusta. Kanna sinäkin kantasi kekoon!

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa jo 166 kuntaa

Kuntalaisaloite.fi-palvelu on kerännyt mukaansa jo yli puolet Suomen kunnista, eli tarkemmin sanottuna huimat 166 kuntaa. Viimeisimmät palveluun liittyneet kunnat ovat Siikalatva, Kajaani ja Askola. Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta on tehty reilun kahden kuukauden aikana yli 150 kuntalaisaloitetta, joista noin 30:een kerätään paraikaa osallistujia.

Lapin kunnista Kuntalaisaloite.fi-palvelussa mukana ovat jo Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio ja Utsjoki. (Kuva: Johannes Jansson / Norden.org)

Lapin kunnista Kuntalaisaloite.fi-palvelussa mukana ovat jo Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio ja Utsjoki. (Kuva: Johannes Jansson / Norden.org)

Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta voi tehdä kuntalaisaloitteita tai osallistua muiden tekemiin aloitteisiin. Palvelu mahdollistaa myös valtuustokäsittelyyn tai neuvoa-antavaan kunnalliseen kansanäänestykseen tähtäävien aloitteiden tekemisen ja niiden allekirjoittamisen vahvalla sähköisellä tunnistautumisella.

>> Kuntalaisaloite.fi-palveluun

Kuntien on yhä mahdollista liittyä mukaan palveluun ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen kuntalaisaloite.om@om.fi. Palvelun käyttö on kunnille ja kuntalaisille maksutonta.

Osallistumisympäristö-hankkeen palvelujen esittely

Osallistumisympäristöfb_icon

Osallistumisympäristö-hankkeen tavoite on lisätä kansalaisten  osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä  vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa  toteutettavia palveluja ovat muiden muassa otakantaa.fi-verkkovaikuttamissivusto, aloitekanavat kansalais- ja  kuntalaisaloitteille, sekä lausuntopalvelu.

Otakantaa

Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa.

Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja viranomaisasioiden valmisteluihin tai käynnistää oman keskustelunaiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Otakantaa on kaikille avoin vuorovaikutuskanava. Palvelun tehtävä on mahdollistaa, tehostaa ja edistää kansalaisten ja hallinnon dialogia. Palvelussa voi toteuttaa erilaisia kuulemisen ja osallistumisen muotoja. Käyttö on maksutonta ja sisältö on osittain moderoitua. Käyttäjien henkilöllisyydet on vahvistettuja. Otakantaa on vuonna 2001 avatun sinunkantasi.fi uudistettu versio.

otakantaa.fi -työkalujen avulla voi selvittää kohderyhmien ideoita ja kokemuksia  päätöksenteon tueksi tai esimerkiksi lainvalmistelun kommentointiin, ohjelmien suunnitteluun, uudistustarpeiden selvittämiseen ja erilaisten keskustelunaiheiden arviointiin.

Otakantaa-hankkeissa voi yhdistellä avoimia yksi-, kaksi- tai monisuuntaisia osallistumistapoja, kuten rönsyileviä keskustelupalstoja, yksisuuntaisia avoimia kyselyitä, nopeasti vastattavia gallupeja ja reaaliaikaisia chat-keskusteluja. Otakantaa on keskustelu-, osallistumis- ja osallistamissivusto, jonka rinnalla on tarkoitus käyttää aiemmin tuttuja uutisjanavia sekä perinteisiä projektinhallinta- ja kyselyratkaisuja. Otakantaa.fi avulla hallinnollisen hankkeen käyttöönottovaiheen osallistaminen voidaan käynnistää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

otakantaa.fi-sivustolta pääsee viemään tietoja muihin järjestelmiin avoimen rajapinnan (API) kautta tai uutissyötteellä (RSS). Palvelua käyttäville organisaatioille on saatavilla ulkoasun organisaatiokohtainen mukautus (mukautettu CSS), ja tarvittaessa myös oma web-sovellusinstanssi.

Palvelussa käyttäjät toimivat joko kansalais- tai virkamiesroolissa. Virkamiesstatus vahvistetaan. Palvelussa voi myös julkaista sisältöjä ja osallistumistapoja, joihin pääsee vain rekisteröityneet tai vahvasti tunnistautuneet käyttäjät. Avaaja valitsee haluamansa työkalut ja määrittelee, toimitaanko nimettömänä, rekisteröityneenä tai käyttäjätunnuksen varmentaneena. Vahva tunnistautuminen vaatii rekisteröidyn tilin kuulumisen henkilölle vahvistamista kerran verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hankkeet keräävät usein enemmän osallistujia, jos kaikki voivat osallistua keskusteluun. otakantaa.fi:n käyttöönotto ei vaadi sopimusta.

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä  kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Voit käyttää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö  on turvallista ja maksutonta.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä  kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle  ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa  aloitteen, jonka valtuusto käsittelee. Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen  kansanäänestyksen järjestämisestä.

Kansalaisaloite.fi

Kansalaisaloite on Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino lainsäädäntöön.

Suomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Tämän valtiollisen tason vaikuttamiskeinon käyttäminen edellyttää, että aloitetta kannattaa  vähintään viisikymmentätuhatta äänioikeutettua Suomen kansalaista  kuuden kuukauden kuluessa.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteita täyttämällä kansalaisaloitelomakkeen sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta. Voit käyttää  Kansalaisaloite.fi-palvelua myös ruotsiksi.

Lausuntopalvelu

Lausuntopalvelu sähköistää lakisääteisen lausuntomenettelyn.

Lausuntopalvelu on kehitteillä oleva verkkopalvelu, jolla pyritään systemaattisiiin, sujuvampiin ja läpinäkyvämpiin lausuntokierroksiin, ts. lausuntomenettelyihin.  Lausuntopalvelun avulla virkamiehet voivat lähettää lausuntopyyntöjä, seurata lausuntokierroksen tilannetta sekä koostaa lausuntoyhteenvetoja helppokäyttöisen verkkotyökalun avulla. Virastot, järjestöt ja kansalaiset voivat antaa lausuntoja sekä selata ja jopa kommentoida muiden antamia lausuntoja.

Palvelun käyttö hallinnon valmistelu- ja kuulemisprosessien yhteydessä tuo helpotusta lausuntojen käsittelyyn, mikä tehdään nykyisin pääasiallisesti käsityönä. Lausuntopalvelua voidaan käyttää kirjallisten lausuntojen yhteydessä. Tämän edellytyksenä on lausunnolle menevän asian formalisointi kysymysten muotoon tai väitteiksi, joihin voidaan systemaattisella tavalla pyytää lausuntoja.

Virallisilla lausuntopyynnöillä on yhteys asianhallintaan, joten asianhallinnan ja lausuntopalvelun prosessit limittyvät tiiviisti toisiinsa.