Uuden nuorten vaikuttamispalvelun nimi valittu: Nuortenideat.fi (Ungasideér.fi)

Oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti ovat yhteistyössä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet uutta nuorten vaikuttamispalvelua, joka julkaistaan vuoden 2015 alussa.

Nuortenideat.fi tulee osaksi oikeusministeriön demokratiapalveluita. Demokratiapalvelut tarjoavat kansalaisten sähköisten palveluiden kokonaisuuden osoitteessa www.demokratia.fi.

Uudelle vaikuttamispalvelulle järjestettiin kaikille avoin nimikilpailu verkossa 9.-19.10.2014. Nuorilla oli mahdollisuus ehdottaa nimiä myös kahdessa nuorten tilaisuudessa, jotka järjestettiin Oulussa.

Yhteensä nimikilpailuun osallistui 46 vastaajaa ja erilaisia nimiehdotuksia saatiin 65 kpl. Niistä valittiin jatkoon kuusi vaihtoehtoa. Lopullisen valinnan teki palvelun testaamisessa ja kommentoinnissa mukana olleista henkilöistä muodostunut ryhmä. Palvelun nimeksi valittiin Nuortenideat.fi, ruotsiksi Ungasideér.fi. Nimiehdotus Nuortenideat.fi tuli kolmelta eri henkilöltä Oulusta ja Espoosta. Valinnan perusteina oli mm. se, että nimestä tulee selkeästi esille vaikuttamispalvelun kohderyhmä ja se, mitä palvelussa voi tehdä.

Nuortenideat.fi-palvelu on maksuton vaikuttamispalvelu eri toimijoiden käyttöön. Palvelussa nuoret voivat ideoida omia muutosehdotuksiaan sekä kommentoida ja kannattaa muiden ideoita. Ideoista muodostuu aloitteita, jotka etenevät joko Kuntalaisaloite.fi-palveluun tai käsittelyyn muuta kautta. Nuoret voivat seurata asioiden käsittelyä ja saavat tiedon päätöksestä.

Eri organisaatiot, kuten kunnat, oppilaitokset, järjestöt, ministeriöt tai erilaiset nuorten toimijaryhmät voivat ottaa vaikuttamispalvelun käyttöönsä kuullakseen nuorten mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi oman toimintansa kehittämiseksi. Nuortenideat.fi toimii välineenä myös demokratiakasvatuksessa.

Lisätietoja:

Anneli Salomaa, projektipäällikkö
p.029 515 0164, etunimi.sukunimi@om.fi
Oikeusministeriö

Merja-Maaria Oinas, suunnittelija
p. 044 703 8303, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Mistä ääni äänettömille? Väliinputoajat puheena Demokratiapäivässä

Kuva

- Meidän yhteiskunnassamme on tapana, että annetaan leipurin lapsille leipää, vertasi Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja Merja Heikkonen Kuntaliiton Demokratiapäivässä 14.10.2014.

- Meillä on valtavan paljon vaikuttamismahdollisuuksia, mutta ne kasautuvat harvoille. On paljon niitä jotka jäävät ulkopuolelle, Heikkonen muistutti.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Heikkonen viittasi yhtenä esimerkkinä siihen, että tärkeissä markkina- ja mielipidetutkimuksissa tietoja kysytään yleensä 15-79-vuotiailta suomalaisilta.
- Jos gallupeihin ei oteta yli 80-vuotiaita mukaan, se tarkoittaa 6 prosenttia koko väestöstä. Se viestittää, että heidän mielipiteistään ei olla kiinnostuneita eikä niillä ole väliä. Jos gallupin teettäjä haluaa ottaa yli 80-vuotiaat mukaan, siitä joutuu maksamaan lisähintaa!
Päivän juontaja, YLE:n toimittaja Jussi-Pekka Rantanen nosti esiin myös ilahduttavia tapauksia. Viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Eloisa ikä –ohjelma on teettänyt Taloustutkimuksella parikin kyselyä, joissa haastateltiin myös yli 80-vuotiaita samassa suhteessa kuin heitä on koko väestössä. Suomalaisen Ikägallupin tulokset julkaistiin marraskuussa 2013 ja uunituoreen Eloisa mieli –gallupin muutama viikko sitten syyskuussa 2014.

Ihmiset esiin oman elämänsä asiantuntijoina

Kun puhutaan erityisryhmien äänestä, Heikkosen mielestä pitäisi myös lakata ihannoimasta asiantuntijamallia.
- Ne, jotka sanovat olevansa vammaisuuden asiantuntijoita, ovat yleensä erityispedagogiikkaa opiskelleita tai sosiaalityöntekijöitä. Mitäs jos kysyttäisiinkin ihmiseltä itseltään ja tunnustettaisiin että ihminen on paras asiantuntija omassa elämässään? Meillä ohitetaan tavattoman usein ihmiseltä itseltään kysyminen.
Esimerkkinä Heikkonen nosti esiin vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot, joita ollaan nyt siirtämässä uuteen kuntalakiin.
- Kuitenkin silloin kun uusi kuntalaki oli lausuntokierroksella, niin vanhusneuvostoja ei vielä oltu lakisääteistämässä. Vanhukset ja vammaiset ovat harvoin poliittisesti järjestäytyneitä, ja juuri tämä ryhmä oltiin jättämässä ilman lain suojaa. Toivottavasti viimeistään eduskunta viime vaiheessa korjaa tämän asian.

Heikkonen puhui Demokratiapäivän yhteydessä pidetyssä ryhmäkeskustelussa, jonka teema oli ”Sanoista tekoihin – mistä ääni äänettömille?”. Muina keskustelijoina Kuntatalolla olivat mukana myös vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Hannes Manninen Eläkeläisliittojen etujärjestöstä sekä Santeri Lohi Suomen nuorisovaltuustojen liitosta.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Kuntaliiton järjestämässä tilaisuudessa jaettiin myös oikeusministeriön vuoden 2014 demokratiapalkinto. Palkinnon saivat neljä lähidemokratiaa edistävää toimijaa: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto sekä kyyjärveläinen Nopola News.

Sähköiset demokratiapalvelut esillä Avoin Suomi -messuilla


Oikeusministeriö toi messuilla esille sähköisiä verkkopalveluja, joita on parin viime vuoden aikana julkaistu kansalaisosallistumisen ja -vaikuttamisen kanaviksi SADe-ohjelman rahoituksella.

Johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriöstä esitteli messuilla demokratiapalveluja, jotka löytyvät helposti www.demokratia.fi-osoitteen kautta. Palveluja ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, otakantaa.fi ja pilottikäytössä oleva lausuntopalvelu.fi. Avoimesta tiedosta kiinnostuneille messuvieraille oikeusministeriöllä oli ilo kertoa, että lähes kaikista palveluista löytyy jatkojalostukseen sopivaa avointa dataa.

Uusin tulokas demokratiapalveluihin on nuorille suunnattu verkkosivusto, jota esittelivät Merja-Maaria Oinas Koordinaatista ja Miro Marjamäki. Sivustolla voi tehdä aloitteita kunnille, ja se korvaa keväällä 2015 Aloitekanava.fi:n. Uuden sivustolla taustalla vaikuttavat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Esittelyjen lisäksi oikeusministeriö valtiovarainministeriön ja Valtorin kanssa yhteisellä ständillä.

Oikeusministeriö osallistui Avoin Suomi 2014 -messuille 15.–16. syyskuuta. Tapahtuma käsitteli avoimen tiedon mahdollisuuksia sekä sitä, miksi avoin tieto ja sen hyödyntäminen
on tärkeää. Pääjärjestäjänä toimi valtioneuvoston kanslia useiden yhteistyötahojen kanssa. Helsingin Wanhassa Satamassa pidetyille messuille osallistui eri toimijoita niin kansalaisjärjestöistä ja yritysmaailmasta kuin hallinnon, tutkimuksen ja päätöksenteonkin alalta.

Kirsi Pimiä ja Mattias Erkkilä
Lisätietoja:

Koordinaatin esitys Slidesharessa
http://www.slideshare.net/Koordinaatti/nuorten-osallistuminen-ja-vaikuttaminen

Lisätietoa Avoin Suomi -messuista: http://avoinsuomi2014.fi/
Messujen esitykset: http://avoinsuomi2014.fi/esiintyjat

Verkkotyökaluja palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon

Uunituore ​Suomen Kuntaliiton verkkotyökalupakki esittelee 30 erilaista osallistavaa menetelmää ja työkalua julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Opas on tulosta Kuntalaiset keskiöön -hankkeesta, jossa myös oikeusministeriö on mukana.

Osa menetelmistä on tuttuja, osa puolestaan uudempia palvelumuotoilun myötä käyttöön otettuja. Oppaassa kerrotaan työkalujen ja menetelmien sopivuudesta palvelukehittämisen ja päätöksenteon eri vaiheisiin. Siitä löytää myös käyttöönottosuosituksia ja verkkolähteitä, joista saa lisätietoja.

Vaikka opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville, sopii työkalupakki laajempaankin käyttöön.

Ruotsinkielisenä opas ilmestyy Demokratiapäivänä 14. lokakuuta 2014.

LINKKI: Oppaan voi ladata ja tulostaa täältä.

Nuorten aloitekanavaa uudistetaan – kysely nuorille auki 15.9. asti

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org

Nuorille kehitetään uutta verkko-osallistumispalvelua nykyisen aloitekanava.fin tilalle. Uuden vaikuttamiskanavan kehitykseen kerätään nuorten mielipiteitä verkkokyselyllä, joka on auki 15. syyskuuta asti.

Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä muun muassa siitä, millaisia ominaisuuksia uudessa palvelussa pitäisi olla ja miten käyttäjiä saisi innostettua mukaan palveluun. Uudesta sivusta puhutaan toistaiseksi työnimellä Nuorten kanava, mutta nimi saattaa muuttua. Myös nimeen voi ottaa kantaa kyselyssä.

Nuorten verkko-osallistumispalvelua kehitetään oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin yhteistyöhankkeessa. Kehittämistyöhön on lisäksi osallistunut lapsia ja nuoria sekä kuntia ja järjestöjä työpajoissa ja Otakantaa-sivustolla verkossa.

Pilottihankkeita haetaan
Uuden palvelun on määrä avautua vuodenvaihteessa. Nyt mukaan kaivataan kuntia, kouluja tai nuorisojärjestöjä, jotka koekäyttäisivät palvelua sekä jo syksyn aikana että talvella ensimmäisen version julkaisun jälkeen. Pilotoinnista kiinnostuneita tahoja pyydetään ottamaan yhteyttä oikeusministeriöön.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anneli Salomaa, puh. 02951 50164, etunimi.sukunimi@om.fi
suunnittelija Laura Nurminen, puh. 02951 50462, etunimi.sukunimi@om.fi

Hankesivu otakantaa.fissä https://www.otakantaa.fi/uusinuortenkanava
Verkkokysely suomeksi https://www.webropolsurveys.com/S/EA89B545858983AF.par
Verkkokysely ruotsiksi https://www.webropolsurveys.com/S/2018012D5D9E49CD.par

Oikeusministeriö mukana Avoin Suomi 2014 -messuilla

Oikeusministeriö on mukana Avoin Suomi 2014 -messuilla 15.–16. syyskuuta. Tapahtuma käsittelee avoimen tiedon mahdollisuuksia sekä sitä, miksi avoin tieto ja sen hyödyntäminen on tärkeää. Pääjärjestäjänä toimii valtioneuvoston kanslia useiden yhteistyötahojen kanssa.

Messujen tavoitteena on saada näkyvyyttä avoimen tiedon hyödyntämiselle ja suomalaisille menestystarinoille sekä luoda uusia tapoja käyttää avointa tietoa. Ohjelmassa on kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja, keskustelua, työpajoja ja videoita avoimen tiedon osaamisesta, haasteista ja mahdollisuuksista. Messuille on ilmoittautunut yli 600 osallistujaa.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoo messuilla joukkoistamisesta asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita arvioitaessa (englanniksi). Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Kirsi Pimiä puhuu demokratiapalveluista verkossa. Oikeusministeriön edustajia on tavattavissa myös oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin yhteisellä messupisteellä.

Messuille osallistuu lisäksi eri toimijoita niin kansalaisjärjestöistä ja yritysmaailmasta kuin hallinnon, tutkimuksen ja päätöksenteonkin alalta. Avoin Suomi 2014 -messut pidetään Helsingissä Wanhassa Satamassa 15.–16. syyskuuta 2014.

Avoimella tiedolla tarkoitetaan julkista tietoa ja dataa, jota kuka tahansa voi käyttää
vapaasti eri tarkoituksiin luvallisesti, maksutta ja mahdollisuuksien mukaan
koneluettavassa muodossa.

Lisätietoja:
suunnittelija Laura Nurminen, puh. 02951 50462
etunimi.sukunimi@om.fi

Tällä hetkellä kaikki tilaisuuden osallistujapaikat on varattu. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä 15.-16.9. osoitteessa avoinsuomi2014.fi sekä Twitterissä, hashtag: #avoin2014.

Linkit:

Tapahtuman verkkosivut:
avoinsuomi2014.fi

Koulutussuunnittelijan määräaikainen tehtävä avoinna

Oikeusministeriössä on haettavana

KOULUTUSSUUNNITTELIJAN määräaikainen tehtävä 1.9.2014 – 31.12.2014

Tehtävä on sijoitettu oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön. Yksikön tehtävänä on huolehtia vaali- ja osallistumisoikeuksien toteutumisesta samoin kuin kansalaisvaikuttamisen yleisten edellytysten seurannasta, valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä ja vaalitietojärjestelmien kehittämisestä, puoluelaissa oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä, kielellisten oikeuksien edistämisestä ja seurannasta sekä kielilaissa oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä, perusoikeuspolitiikan suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä, saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta sekä yksikön toimialaan kuuluvan lainsäädännön valmistelusta.

Koulutussuunnittelija suunnittelee ja toteuttaa oikeusministeriön ylläpitämien kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista edistävien verkkopalveluiden Otakantaa.fi:n ja Lausuntopalvelu.fi:n viranomaiskäyttäjille annettavaa koulutusta, perehdytystä ja viestintää.

Koulutuksen, perehdyttämisen ja viestinnän tavoitteena on parantaa muun muassa kuntien ja valtion viranomaisten sähköisiä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia kansalaismielipiteen huomioimiseen hyödynnettäessä sähköisiä työkaluja. Tehtävä edellyttää kokemusta ja näkemystä julkishallinnon toimintatavoista sekä menettelyistä liittyen kansalaisten ja sidosryhmien kuulemiseen.

Tehtävään antaa parhaat valmiudet koulutuksen osalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kielellisten valmiuksien osalta erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän palkkaus määräytyy oikeusministeriön palkkausjärjestelmien mukaisesti (3300-4200 €/kk) hakijan kokemuksesta riippuen. Tehtävä jatkuu mahdollisesti vuonna 2015.

Loma-ajan vuoksi lisätietoja voi tiedustella johtaja Kirsi Pimiältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@om.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään lähettämään 13.8.2014 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan oikeusministeriön kirjaamoon, osoite PL 25, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi.

——-

Taustatietoa osallistumispalveluista (lisätty 9.8.2014)

Sekä Otakantaa.fi että Lausuntopalvelu.fi kuuluvat oikeusministeriön sähköisiin demokratiapalveluihin, joita edellä mainittujen lisäksi ovat myös Kuntalaisaloite.fi ja Kansalaisaloite.fi. Kaikkiin palveluihin pääsee sivustolta Demokratia.fi. Palvelut on tuotettu Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-ohjelmassa ja niistä vastaa oikeusministeriö.

Uusi lausuntopalvelu.fi pilottikäytössä

Oikeusministeriön kehittämä Lausuntopalvelu on avattu kesällä osoitteeseen www.lausuntopalvelu.fi. Palvelu sähköistää ministeriöiden, kuntien ja muiden julkishallinnon viranomaisten lausuntomenettelyn.

Palvelussa lausunnon voi antaa yksittäinen henkilö tai organisaatio tunnistauduttuaan palveluun vahvasti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Lausuntopyynnöt ja niihin annetut lausunnot ovat julkaisun jälkeen välittömästi avoimesti nähtävissä.

Palvelun käyttö helpottaa muiden tekemien lausuntojen kannattamista sekä voi vähentää lausuntojen käsittelyyn tarvittavaa aikaa. Lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöjen mahdollisuus seurata eri viranomaisten lausuntokierroksia ja muiden antamia lausuntoja helpottuu.

Lausuntopalvelu on jo nyt käytettävissä. Kesän aikana avoimella lausuntokierroksella on oikeusministeriö julkaisemat lausuntopyynnöt vaalien ajankohdista ja nettiäänestystyöryhmän väliraportista.

Lausuntopalvelu on maksuton käyttää eikä vaadi erillistä sopimusta. Kokeilusta kiinnostuneet julkishallinnon toimijat ja muut saavat lisätietoa osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi sekä lausuntopalvelu.om@om.fi.

SuomiAreenan keskustelu demokratiasta kiinnosti

Oikeusministeriö järjesti SuomiAreenalla paneelikeskustelun otsikolla Demokratian tulevaisuus – uudet osallistumistavat haastavat vanhat käytännöt. Ohjelma keräsi salin täyteen ja paikan päällä oli lähes 200 kuulijaa. Keskustelu on katsottavissa MTV:n Katsomo.fi-palvelussa.

Yleisöäänestys demokraattisesta päätöksenteosta

Puoluekokouksiin aloitteita kaikilta kansalaisilta?

Rosa Meriläisen johtamassa keskustelussa puoluesihteerit Taru Tujunen, Johan Johansson ja Riikka Slunga-Poutsalo sekä professori Kimmo Grönlund pohtivat edustuksellisen demokratian toimivuutta sekä poliittista luottamusta. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun Twitterin välityksellä sekä yleisökysymysten ja äänestysten kautta.

Keskustelua herätti puolueiden tulevaisuus ja niiden toiminnan kehittäminen. Tujunen nosti esille mahdollisuuden avata puolueiden aloiteoikeus kaikille suomalaisille, ei pelkästään puoluejäsenille. Johansson ja Slunga-Poutsalo korostivat puheessaan puolueiden näkyvyyttä ja sen tärkeyttä, että puolueet toimivat kansalaisia lähellä.

Panelistit Kimmo Grönlund, Taru Tujunen, Johan Johansson, Riikka Slunga-Poutsalo sekä juontaja Rosa Meriläinen

Nuorten osallisuus huomioon päätöksenteossa

Avoimuus ja eri ihmisten, erityisesti nuorten osallistuminen nousivat paneelikeskustelujen kantaviksi teemoiksi. Keskustelijat totesivatkin, että uudet osallistumismuodot eivät välttämättä haasta, vaan pikemminkin täydentävät perinteistä vaalidemokratiaa. Panelistien mielestä nuorten osallisuus tulisi huomioida nykyistä enemmän päätöksenteossa ja demokratiakasvatukseen tulisi panostaa.

Suunnittelija Inari Penttilä Helsingin kaupungilta totesi, että uusia osallistumistapoja tarvitaan edustuksellisen demokratian rinnalle ja tueksi. Samalla myös kansalaisille voisi siirtää enemmän päätöksentekovaltaa ottamalla heidät osallisiksi päätöksentekoon. Asiantuntija Elina Kiiski-Kataja Sitrasta jatkoi samoilla linjoilla ehdottamalla, että hallinnossa ja puolueissa valmisteluprosesseja voitaisiin muokata avoimemmiksi ja osallistavammiksi.

Kansalaisaloitteista voi ottaa oppia

Tasa-arvoista avioliittoa vaativaa kansalaisaloitekampanjaa edustava Senni Moilanen sanoi, että osallistumistapoja ja lainsäädäntöä tulisi muokata sellaisiksi, että ne aidosti tukisivat kansalaisten järjestäytymistä ja lopulta demokratian toimivuutta.

Panelistit Juha Leppänen, Johannes Koskinen, Senni Moilanen, Elina Kiiski-Kataja, Inari Penttilä sekä juontaja Rosa Meriläinen

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen arvioi, että kansalaisaloitteiden käsittelyä tulee kehittää edelleen eduskunnassa. Tutkija Juha Leppänen Demos Helsingistä totesi, että tällä hetkellä kansalaisille voi olla epäselvää, mikä kansalaisaloitteiden käytännön vaikuttavuus on.

Nykyisistä eduskunnalle toimitetuista kansalaisaloitteista tulisikin ottaa oppia, niin hallinnon edustajien kuin kansalaistenkin. Twitterin kautta keskustelua kommentoitiin kysymällä, mitä luottamukselle ja kansalaisten osallistumiselle tapahtuu, jos kansalaisaloitteet eivät mene läpi eduskunnassa.

Paneelikeskustelut ovat nähtävissä MTV:n Katsomo.fi-palvelussa. Palvelusta löytyy myös aiheen pohjustamiseksi tehty oikeusministeriön johtaja Kirsi Pimiän haastattelu.

Demokratiapoliittinen selonteko 

Oikeusministeriö mukana SuomiAreenalla


Oikeusministeriö järjestää SuomiAreenalla keskustelun demokratiasta 15.7. kello 10.30-11.45. Seuraa netistä tai tule Porissa SuomiAreena-pihalle, Antinkatu 2.

Demokratian tulevaisuus – uudet osallistumistavat haastavat vanhat käytännöt

Puolueiden tulevaisuutta käsittelevässä ensimmäisessä paneelissa keskustelijoina ovat puoluesihteerit Taru Tujunen kokoomuksesta, Riikka Slunga-Poutsalo perussuomalaisista ja Johan Johansson rkp:stä sekä Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund. He pohtivat, miten heikentynyt äänestysaktiivisuus ja puolueiden jäsenmäärän vähentyminen vaikuttavat puoluevetoiseen edustukselliseen demokratiaan.

Toisessa paneelissa keskustellaan uudesta demokratiasta. Siinä ääneen pääsevät perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen, Sitran asiantuntija Elina Kiiski-Kataja, ajatushautomo Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen, suunnittelija Inari Penttilä Helsingin kaupungilta sekä tasa-arvoista avioliittoa vaativaa kansalaisaloitekampajaa edustava Senni Moilanen. He keskustelevat muun muassa kansalaisten lisääntyneestä kiinnostuksesta suoraa osallistumista kohtaan ja pohtivat, haastaako uusi demokratia vanhat käytännöt.

Molempia keskusteluja vetää kolumnisti Rosa Meriläinen. Tilaisuuden avaa johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriöstä.

Paneelikeskustelut liittyvät keväällä valmistuneeseen ja eduskunnalle luovutettuun demokratiapoliittiseen selontekoon.

Keskustelut pidetään 15. heinäkuuta klo 10.30-11.45 Porissa SuomiAreena-pihassa (Antinkatu 2). Niitä voi seurata paikan päällä tai suorana verkkolähetyksenä osoitteessa suomiareena.fi.