Sähköiset demokratiapalvelut esittäytyvät Pohjois-Savossa

megafoniMiten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa?
Mitä verkkovaikuttamisen keinoja järjestöille ja yksittäisille kansalaisille on tarjolla?

Oikeusministeriön sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Näiden palveluiden avulla järjestöt, toimijaryhmät tai yksittäiset kuntalaiset voivat tehdä aloitteita, antaa lausuntoja tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Kunnille palvelut tarjoavat nykyaikaisen keinon osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon ja valmisteluun.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voisit hyödyntää sähköisiä osallistumisen ja vaikuttamisen palveluita omassa työssäsi tai kansalaistoiminnassasi!

Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti Pohjois-Savon alueen kuntien edustajat, jotka tarvitsevat työssään kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen kehitettyjä työkaluja, sekä luottamushenkilöt ja kansalaisjärjestöjen tai muiden vaikuttajaryhmien edustajat.

Tule paikan päälle tai seuraa tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä!

Aika: 19.8.2015 klo 15.00–17.00
Paikka: Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tilaisuuden järjestää oikeusministeriö yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry:n, Kaista Savoon -hankkeen  ja Suonenjoen kaupungin kanssa.

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – vaikuta verkossa!

Etnisten suhteiden foorumi kannusti osallistumaan ja vaikuttamaan

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Tämän vuoden ETNO-foorumin teemana oli maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen edistäminen. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) vuotuinen tapahtuma keräsi tällä kertaa noin 160 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

ETNO-foorumi pidettiin Finlandiatalossa 26.5. ja paikalla oli noin 160 kansalaisjärjestöjen edustajaa ja viranomaista. Lisäksi foorumiin osallistui kutsuttuina puhujina muun muassa kansanedustajia, yrittäjiä ja eri yhteiskuntavaikuttajia. Tapahtuman juontajana toimi ETNO:n hyvän tahdon lähettiläs Michaela Moua.

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Foorumin ohjelma koostui kolmesta pääteemasta: anna äänesi kuulua – yhteiskunnallinen osallistuminen, mä joka päivä töitä teen – työelämä ja osallistuminen sekä vuorovaikutus ja asenteet. Yhteiskunnallisen osallistumisen teeman alla esiteltiin eri hankkeita; muun muassa Moniheli ry:n iCount-hanke oli niittänyt kiitosta kentällä.

Työelämän ja osallistumisen saralla puheenvuoroissa esiin nousivat työmarkkinoille pääsemisen ja kielitaidon merkitys.

Oma aktiivisuus on avainroolissa, kukaan ei tule kotisohvalta hakemaan vaan oman työllistymisen eteen täytyy olla valmis näkemään vaivaa, Valli Pruuli Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry:stä kiteytti.

Vuorovaikutuksen ja asenteiden saralla myönteistä palautetta on saanut naapuruussovittelu.

– Tätä työtapaa, joka usein liitetään siirtolaisiin ja maahanmuuttajiin, on onnistuneesti sovellettu myös kantaväestön ongelmien selvittelyyn, kertoi Miriam Attias Suomen Pakolaisavun Naapuruussovittelun keskuksesta.

Tiina ”Milsa” Malin Ei vihapuheelle -liikkeestä puolestaan piti säväyttävän puheenvuoron, jossa hän kehotti kaikkia puuttumaan vihapuheeseen sitä kohdatessaan.

ETNO-foorumi 2015 oli tapahtumana onnistunut. Käytännön järjestelyt toimivat ja foorumi herätti yleisössä innostunutta puheensorinaa. Foorumin keskustelujen perusteella voidaan todeta, että osallistumiseen liittyvät kehityskulut ovat monessa suhteessa olleet myönteisiä. Suomessa riittää toki vielä paljon kehitettävääkin ja monien asenteet ovat edelleen osin ennakkoluuloisia. Yleisesti osallistujissa huolta herätti yhteiskunnan kärjistynyt keskusteluilmapiiri.

ETNO oikeusministeriön verkkosivuilla

Kirjoittaja Oskar Yrjölä on korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä

Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja valmisteluun - sähköiset demokratiapalvelut tutuiksi

18331036_1_verkkoon

Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnat etsimään uusia demokratian muotoja ja toimintakäytäntöjä. Perinteisten vaikuttamiskeinojen ohella kansalaisille on tarjolla uusia vaikuttamisen muotoja ja niille on entistä enemmän myös kysyntää. Onko kunnassasi jo käytössä sähköisiä demokratiapalveluita?

Työkaluja vuorovaikutuksen vauhdittamiseen

Oikeusministeriö on tuottanut sähköisiä palveluita tukemaan kuntalaisten virallista ja epävirallista osallistumista sekä edistämään kuntien ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta päätöksenteossa. Palveluiden avulla kuntalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista.

Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Kuntaliiton, kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä näitä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) rahoittamia palveluita. Palvelut on koottu www.demokratia.fi -sivustolle, josta löytyy myös muuta tietoa demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

Maksutonta koulutusta ja viestintämateriaaleja

Kaikki demokratiapalvelut ovat ilmaisia sekä niitä käyttäville organisaatioille että kansalaisille. Lisäksi oikeusministeriö tarjoaa maksutonta käyttöönoton tukea ja koulutusta kunnille, ministeriöille ja muille julkishallinnon organisaatioille.

Sähköiset demokratiapalvelut ovat esteettömiä ja helppokäyttöisiä. Palveluiden sisältönostoja voi upottaa tai linkittää kuntien omille verkkosivuille. Kunta voi lisätä verkkosivuilleen esimerkiksi näkymän kuntaa koskeviin aloitteisiin kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Ota oikeusministeriön kehittämät ja ylläpitämät palvelut haltuun ja tiedota niistä kuntalaisille!

Lisätietoja:

Oikeusministeriön tarjoamat koulutukset ja käyttöönoton tuki

Palveluesitteet ja muut markkinointimateriaalit 

Ota yhteyttä: demokratia.om@om.fi tai koulutussuunnittelija Liisa Männistö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231)

Lausuntopalvelu.fi entistä käyttäjäystävällisemmäksi

lausuntopalvelu_logo_rgb

Lausuntopalvelu.fi on yksi oikeusministeriön kehittämistä sähköisistä demokratiapalveluista. Kunnat, ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset voivat julkaista lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntopyyntöjä esimerkiksi lainvalmisteluhankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Lausuntoja voivat antaa kaikki kiinnostuneet joko organisaation nimissä tai yksityishenkilönä.

Parhaillaan lausuntopalvelu.fi:ssä pyydetään eri tahojen näkemyksiä muun muassa hankintalain kokonaisuudistukseen, saamen kielilakiin sekä pormestarin ja alueellisten toimielinten suoriin vaaleihin liittyen. Palvelussa julkaistut lausuntopyynnöt ja lausunnot ovat vapaasti kaikkien saatavilla.

Vuonna 2014 pilotoitua palvelua kehitetään kevään ja kesän 2015 aikana käyttäjäkokemusten perusteella. Toukokuussa palveluun on muun muassa lisätty mahdollisuus jakaa lausuntopyyntöjä, lausuntoja sekä raportteja lausunnoista sosiaaliseen mediaan. Kesän aikana luodaan toiminto, jolla kieliversioiden tekeminen lausuntopyynnöistä helpottuu. Palvelun yleistä käytettävyyttä parannetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Samalla selvitetään lausuntopalvelu.fi:n ja ministeriöiden asianhallintajärjestelmien yhteensopivuus.

www.lausuntopalvelu.fi

Kysy lisää palvelusta tai pyydä käyttöönoton tukea: lausuntopalvelu.om@om.fi tai koulutussuunnittelija Liisa Männistö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231).

SADe-kiertue vierailee 9. kesäkuuta Tampereella

Tunnelmia Oulun SADe-kiertuepäivästä 19.3.2015 Kuva: Petteri Löppönen

Tunnelmia Oulun SADe-kiertuepäivästä 19.3.2015
Kuva: Petteri Löppönen

Miten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa?
Kuinka hallinnon ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta voisi vauhdittaa?
Millaisia verkkovaikuttamisen keinoja kansalaisille on tarjolla?

Oikeusministeriö on tuottanut verkkopalveluita, joiden avulla kuntalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voisit hyödyntää sähköisiä demokratiapalveluita omassa työssäsi tai kansalaistoiminnassasi! Valtiovarainministeriön SADe-kuntakiertue vierailee Tampereella 9.6.2015. Oikeusministeriön demokratiapalvelut esittäytyvät klo 13-14.30.

Valtiovarainministeriön järjestämään maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti kaupungin eri hallintokuntien edustajat, jotka tarvitsevat työssään kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen kehitettyjä työkaluja sekä luottamushenkilöt ja kansalaisjärjestöjen tai muiden vaikuttajaryhmien edustajat.

Ilmoittaudu mukaan ja ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun!

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/tampere/

Lisätietoja sähköisistä demokratiapalveluista: www.demokratia.fi ja tämän sivuston Markkinointi-osio

 

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Ota kantaa demokratia.fi:n uudistukseen!

Oikeusministeriön ylläpitämää verkkosivua demokratia.fi uudistetaan. Uudistamisehdotuksia on mahdollista kommentoida kaikille avoimessa kyselyssä ja verkkokeskustelussa osoitteessa otakantaa.fi.

Ehdotusten mukaan tavoitteena on tuottaa verkkopalvelu, josta oikeusministeriön verkkovaikuttamisen välineet löytyvät helposti. Palvelussa olisi mahdollista osallistua jo käynnissä oleviin aloitteisiin, kommentoida valmistelussa olevia aiheita ja seurata päätöksenteon etenemistä. Lisäksi sivustolta löytyisi tietoa demokratiasta.

Uutta olisi myös se, että sisältöjä tarjottaisiin käyttäjille eri kohderyhmien ja aihepiirien mukaan. Sisältöjen löydettävyyttä parannettaisiin palveluhakemiston avulla.

Näkemyksiä demokratia.fin uudistamisesta voi esittää otakantaa.fi:ssä 29.5. asti. Saatuja vastauksia hyödynnetään sivuston uudistamisessa. Tavoitteena on avata uudistunut demokratia.fi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelman rahoituksella.

Osallistu kyselyyn ja keskusteluun. Kerro, mitä toivot uudelta demokratia.fi:ltä!

Nykyinen demokratia.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Oili Salminen, puh. 02951 50588
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

(Lähde: Oikeusministeriön verkkouutinen 18.5.2015)

Uuden ajan demokratiapalvelut tehdään yhdessä

Oikeusministeriö uudistaa kansalaisten sähköisiä vaikuttamispalveluja käyttäjälähtöisemmiksi. Ajankohtaista juuri nyt on nykyisen demokratia.fi-sivuston uudistaminen. Sitä kehitettiin yhdessä sivun nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa kahdessa työpajassa juuri ennen vappua.

Työpajat kuuluivat toimenpiteisiin, joilla demokratia.fi-uudistustyön alussa kirkastetaan sivun luonnetta ja luodaan malleja, miten sivu toimisi. Järjestäjinä olivat oikeusministeriö Demos Helsinki ja Steep Interactive.

Yhteiskehittämisen työkalu sopii hyvin julkisten palvelujen, kuten demokratia.fi:n luonteeseen. Tuomalla yhteen niin kehittäjät, virkamiehet kuin käyttäjätkin palvelun suunnitteluun, voidaan saada aikaan kaikille parempia palveluja.

Työpajoihin kutsuttiin laaja joukko kansalaisia, kansalaisvaikuttajia, yhdistysaktiiveja, virkamiehiä, osallistumisen asiantuntijoita ja median edustajia. Osallistujien ideoiden pohjalta luotiin suunnitelma uutta demokratia.fi-sivuston konseptia varten.

Demokratiapalveluiden-yhteiskehitta_minen

Sivun suunnittelun eteni tärkeiden kysymysten asettamisella. Vastauksia löytyy aineistosta, joka tulee kommentoitavaksi otakantaa.fi-palveluun 11. toukokuuta kahden viikon ajaksi. Tulokset ovat olennaista tietoa vaatimuksien määrittelemiselle tuotantovaihetta varten.

 

 

Uudistuneelle sivustolle asetettiin vaatimukseksi selkeys, visuaalisuus ja helppous. Nämä ominaisuudet katsottiin kaikkia käyttäjäryhmiä palveleviksi.

Lisäksi työpajat tuottivat viisi tärkeää havaintoa:

1) vaikuttamista tehdään yhdessä, joten demokratia.fi on myös yhteisöpalvelu,

2) yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen on oltava helppoa,

3) eri tilanteissa tarvitaan erilaisia työkaluja vaikuttamiseen ja näiden on löydyttävä helposti,

4) käyttäjät haluavat seurata oman toimintansa vaikutusta ja

5) palveluiden kielen on oltava käyttäjää puhuttelevaa ja arkista.

Työskentelyn pohjalta suunniteltiin käyttöliittymäehdotus, jota voi käydä kommentoimassa otakantaa.fi-sivustolla 11.-24.5.2015 välisenä aikana.

------

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-ohjelman rahoituksella.

SADe-kiertue suuntaa kesäkuussa Vaasaan

SADe-kiertue Rovaniemellä

SADe-kiertue Rovaniemellä
Kuva: Markus Torvinen

Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista asiaa sähköisistä palveluista ja niiden hyödyistä sekä paikallisten käyttäjien kokemuksia. Valtakunnallinen SADe-kiertue vierailee Vaasassa 2.6.2015.

Varaa päivä kalenteriisi jo nyt. Varsinaiset kutsut lähtevät liikkeelle toukokuun alussa. Voit tutustua kiertueen aiempiin tapahtumiin osoitteessa http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki sähköisistä palveluista kiinnostuneet, joten jaathan viestiä eteenpäin organisaatiossasi!

Ystävällisin terveisin
valtiovarainministeriön SADe-ohjelma ja palveluiden edustajat

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Niin, ette sitten muistaneet kysyä nuorilta?

Ideoi

Nuorten mielipiteet kuuluviin uuden palvelun avulla

Euroopan nuorisoviikkoa vietetään 27.4.–10.5.2015. Teemana on nuorten osallisuuden edistäminen työelämässä ja yhteiskunnassa. Nuorisoviikolla ympäri Eurooppaa toteutetaan satoja tapahtumia, joissa korostetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja kuulemista. Uusi Nuortenideat.fi-palvelu edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tarjoaa osallistumisen kokemuksia nuorille Suomessa.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä muun muassa kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät. Nuorten parissa toimijat voivat esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja. Nuortenideat.fi-palvelulla voidaan tavoittaa ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta.

nuortenideat.fi-logoTärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa.
- Jaana Fedotoff

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa vaikuttamispalvelun koordinoinnista ja tuesta käyttäjille. ”Nuortenideat.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus tulla kuulluksi. Tärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ja varmistaa, että heidän ideoihinsa vastataan. Pelkkä väline yksin ei riitä”, kertoo Koordinaatin toiminnasta vastaava Jaana Fedotoff.

Palvelua voi hyödyntää välineenä myös koulujen demokratiakasvatuksessa, jossa ohjataan nuoria vuorovaikutukseen kuntien, koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelussa nuoret voivat helposti seurata asiansa käsittelyä ja tehtyjä päätöksiä.

Verkossa vaikuttaminen on helppoa

Nuortenideat.fi-palvelua käyttävät tahot tarjoavat nuorten avuksi omat yhdyshenkilönsä. Palvelua jo testausvaiheessa käyttäneen Porvoon kaupungin nuorisotyöntekijä Sara Tallsten kertoo, että pilotoinnin aikana nuoret kirjoittivat Porvoon kaupungille 13 ideaa. ”Suosituin idea oli ’Brädi esiintymään Porvooseen’, jota kannatti 125 nuorta. Tämä idea toteutuu, kun Brädi tulee syksyllä esiintymään tähtiartistina Talent Factory -tapahtumaan Porvoon Taidetehtaalle”, Tallsten lisää.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. ”Hyvä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helposti ja nopeasti netin kautta. Palvelu ei ole monimutkainen”, kuvailee Porvoon nuorisovaltuutettu Veera Granroth.

Euroopan nuorisoviikolla haastamme aikuiset kysymään nuorten mielipiteitä!

Lisätiedot:
Merja-Maaria Oinas
suunnittelija, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
p. 044 703 8303
merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

www.nuortenideat.fi
www.ungasideer.fi

Kaksikielisen Nuortenideat.fi-palvelun ovat yhdessä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Se on osa oikeusministeriön demokratiapalvelujen kokonaisuutta verkossa (www.demokratia.fi).

Miten kansalaisvaikuttamisesta saadaan helppoa ja nopeaa?

Miltä näyttää kansalaisvaikuttamisen tulevaisuus? "Vaikuttamista pitäisi voida tehdä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun idea tai ehdotus tulee mieleen", visioivat osallistujat oikeusministeriön koolle kutsumassa työpajassa maanantaina 20.4. Paikalla oli yhteensä 25 osallistujan joukko, joka koostui kansalaisista, kansalaisvaikuttajista, yhdistysaktiiveista, virkamiehistä, osallistumisen asiantuntijoista ja median edustajista.

Työpaja liittyy Demokratia.fi-sivun uudistamisprojektiin. Työpajan toteutuksesta vastasivat Demos Helsinki ja Steep Interactive. Työskentely jatkuu torstaina 23.4. työpajalla, joka keskittyy käyttäjäryhmien tarpeiden konkretisointiin. Työn tulokset julkaistaan vapun jälkeen.

demokratiafi_tyopaja_20150420

Mutkattoman vaihtoehdon keksiminen pistää miettimään.

 

Demokratia.fi kokoaa yhteen osoitteeseen kaikille avoimia päätöksentekoon vaikuttamisen palveluja, joita ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, nuortenideat.fi ja lausuntopalvelu.fi. Sivuston yksittäiset palvelut tarjoavat jo nyt suositun tavan osallistua; esimerkiksi kansalaisaloite.fi-palvelussa käytiin viime vuonna 3,1 miljoonaa kertaa.

Mutkattomuus vaatii
vielä viilaamista

Mutkattoman vaikuttamisen visiosta ollaan kuitenkin vielä muutaman askelen päässä. Tiedon löytämisen ja jakamisen helppous sekä esimerkiksi sivuston käyttö mobiililaitteissa ovat esimerkkejä kehittämistyölle asetetuista tavoitteista, joita työpajan avulla selvitettiin.

demokratiafi_tyopaja_muistiinpanoja_20150420

Ennen kaikkea työpajassa kuitenkin käsiteltiin kysymystä “miksi”. Miksi vaikuttamisen palveluja käytetään? Työpajan osallistujat listasivat kiinnostavia aiheita, joita palvelun pitäisi voida edistää, vieläpä helposti. Toivelistalla olivat mm. “hyvä verkkopalvelu soveltuu ihmisten elämään, ei toisin päin”, “Espoon pyörätieverkko kaipaa vahvistusta”, “pitäisi olla laitonta, että asukkaita ei kuulla uusia asuinalueita suunniteltaessa” ja “haluan edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa”.

 

Teksti ja kuvat: Demos Helsinki

----------------
Demokratia.fi-sivu uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)–ohjelman rahoituksella.