Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun!

SADe-kuntakiertue vieraili Tampereella 9.6.2015 (kuva: Marko Rämä)

SADe-kuntakiertue vieraili Tampereella 9.6.2015 (kuva: Marko Rämä)

Vaikka kesä on vielä kauneimmillaan, on jo aika luoda katse syksyyn. Loppukesä ja alkusyksy ovat sähköisten demokratiapalveluiden osalta kiireistä aikaa. Demokratia.fi-sivuston ja otakantaa.fi-palvelun uudistusprosessit pääsevät täyteen vauhtiin, ja lausuntopalvelu.fi:n käytettävyyspäivitykset jatkuvat.

Elo- ja syyskuussa sähköisiin demokratiapalveluihin ja muihin SADe-ohjelman tuottamiin palveluihin pääsee tutustumaan lähietäisyydeltä tai verkkolähetyksen kautta useissa eri tilaisuuksissa. Tutustu tapahtumien ohjelmiin ja varmista paikkasi!

Lue lisää syksyn tapahtumista ja oikeusministeriön tarjoamista koulutuksista demokratian edistämiseksi ja sähköisten demokratiapalveluiden käyttöönottamiseksi.

Kenelle kuuluu vuoden 2015 Demokratiatunnustus?

puhekupla_kuva_verkkoon

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö pyytävät kansalaisilta, järjestöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta ehdotuksia Demokratiatunnustuksen saajiksi. Tunnustus myönnetään sellaisille julkishallinnon toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet avointa hallintoa ja kansalaisten osallistumista. Demokratiatunnustus jaetaan nyt toista kertaa ja se myönnetään yhdelle valtion- ja yhdelle kuntahallinnon toimijalle.

Ensimmäisen kerran Demokratiatunnustukset myönnettiin vuonna 2013. Tunnustuksen selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästään sekä työstään avoimen hallinnon ja kansalaisten vaikuttamisen edistämiseksi saivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Matti Virpiaro ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Lue lisää vuoden 2013 tunnustuksesta.

Demokratiatunnustuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon läpinäkyvyyteen sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vuonna 2015 demokratiatunnustuksen erityisenä teemana on hallinto mahdollistajana. Tunnustuksen voi saada sellainen toimija, joka on

  • helpottanut vapaaehtoistyötä organisoivien kansalaisten ja järjestöjen tiedonsaantia ja edistänyt vapaaehtoistyöhön liittyvää neuvontaa,
  • luonut toimintamalleja harvaanasuttujen alueiden asukkaiden osallistumisen edistämiseksi, tai
  • parantanut demokratiaan ja osallisuuteen liittyvien tietovarantojen saatavuutta.

Ehdotukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön viimeistään elokuun 31. päivä, ja tunnustusten saajat julkistetaan Demokratiapäivän yhteydessä 13. lokakuuta. Tarkemmat ohjeet ehdotusten tekemiseen löytyvät osoitteesta www.avoinhallinto.fi.

Lue lisää:

Oikeusministeriön verkkouutinen
Avoin hallinto –sivusto
Ohje ehdotuksen laatimiseksi
Valtakunnallinen Demokratiapäivä 13.10.2015
demokratia.fi

Nuori, mitä on mielestäsi hyvä elämä?

SuomiAreena_logo_rgbSuomiAreena valtaa Porin heinäkuussa jo 10. kerran. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat mukana tapahtumassa keräämässä nuorten mielipiteitä siitä, mitä on hyvä elämä. Mielipiteitä hyödynnetään syksyllä järjestettävässä OECD:n nuorisofoorumissa Helsingissä.

Myös nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelussa kerätään kesän ajan nuorten näkemyksiä osallisuudesta. Nuoria pyydetään muun muassa kertomaan, millainen on hyvä koulu ja miten nuoret itse haluaisivat osallistua. Kyselyihin voi vastata elokuun loppuun asti nuortenideat.fi:ssä.

Kyselyiden tulokset viedään Youth Forumiin, joka järjestetään OECD:n hallintoministerikokouksen yhteydessä Helsingissä lokakuussa. Ministerikokouksessa Suomen keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa.

Nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelu edistää osallisuutta

nuortenideat.fi_pinkki_rgbValtakunnallinen nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita. Palvelun voivat ottaa käyttöönsä kaikki nuorten parissa toimivat organisaatiot, kuten kunnat, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, seurakunnat, urheiluseurat sekä nuorten vaikuttajaryhmät.

Nuortenideat.fi:ssä nuoret voivat tehdä omia ideoita, kannattaa ja kommentoida toisten ideoita, viedä niitä eteenpäin ja näin myös oppia tärkeitä kansalaisen vaikuttamistaitoja.

Oikeusministeriö on tuottanut sähköisiä demokratiapalveluita tukemaan kansalaisten virallista ja epävirallista osallistumista sekä edistämään hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Palveluiden avulla kansalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Kaikki demokratiapalvelut löytyvät osoitteesta www.demokratia.fi.

Osallistu keskusteluun!

Facebookissa:
http://www.facebook.com/demokratia.fi
http://www.facebook.com/nuortenideat

Twitterissä: @nuortenideat ja @demokratia_fi

Lue lisää

demokratia.fi
OECD:n nuorisofoorumi
nuortenideat.fi
SuomiAreena 

Sähköiset demokratiapalvelut esittäytyvät Pohjois-Savossa

megafoniMiten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa?
Mitä verkkovaikuttamisen keinoja järjestöille ja yksittäisille kansalaisille on tarjolla?

Oikeusministeriön sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Näiden palveluiden avulla järjestöt, toimijaryhmät tai yksittäiset kuntalaiset voivat tehdä aloitteita, antaa lausuntoja tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Kunnille palvelut tarjoavat nykyaikaisen keinon osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon ja valmisteluun.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voisit hyödyntää sähköisiä osallistumisen ja vaikuttamisen palveluita omassa työssäsi tai kansalaistoiminnassasi!

Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti Pohjois-Savon alueen kuntien edustajat, jotka tarvitsevat työssään kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen kehitettyjä työkaluja, sekä luottamushenkilöt ja kansalaisjärjestöjen tai muiden vaikuttajaryhmien edustajat.

Tule paikan päälle tai seuraa tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä!

Aika: 19.8.2015 klo 15.00–17.00
Paikka: Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tilaisuuden järjestää oikeusministeriö yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry:n, Kaista Savoon -hankkeen  ja Suonenjoen kaupungin kanssa.

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – vaikuta verkossa!

Etnisten suhteiden foorumi kannusti osallistumaan ja vaikuttamaan

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Abdirahim Hussein Kanava Nuoriso ry:stä ja foorumin juontaja Michaela Moua

Tämän vuoden ETNO-foorumin teemana oli maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen edistäminen. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) vuotuinen tapahtuma keräsi tällä kertaa noin 160 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta.

ETNO-foorumi pidettiin Finlandiatalossa 26.5. ja paikalla oli noin 160 kansalaisjärjestöjen edustajaa ja viranomaista. Lisäksi foorumiin osallistui kutsuttuina puhujina muun muassa kansanedustajia, yrittäjiä ja eri yhteiskuntavaikuttajia. Tapahtuman juontajana toimi ETNO:n hyvän tahdon lähettiläs Michaela Moua.

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Melis Ari Moniheli ry:n iCount-hankkeesta

Foorumin ohjelma koostui kolmesta pääteemasta: anna äänesi kuulua – yhteiskunnallinen osallistuminen, mä joka päivä töitä teen – työelämä ja osallistuminen sekä vuorovaikutus ja asenteet. Yhteiskunnallisen osallistumisen teeman alla esiteltiin eri hankkeita; muun muassa Moniheli ry:n iCount-hanke oli niittänyt kiitosta kentällä.

Työelämän ja osallistumisen saralla puheenvuoroissa esiin nousivat työmarkkinoille pääsemisen ja kielitaidon merkitys.

Oma aktiivisuus on avainroolissa, kukaan ei tule kotisohvalta hakemaan vaan oman työllistymisen eteen täytyy olla valmis näkemään vaivaa, Valli Pruuli Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry:stä kiteytti.

Vuorovaikutuksen ja asenteiden saralla myönteistä palautetta on saanut naapuruussovittelu.

– Tätä työtapaa, joka usein liitetään siirtolaisiin ja maahanmuuttajiin, on onnistuneesti sovellettu myös kantaväestön ongelmien selvittelyyn, kertoi Miriam Attias Suomen Pakolaisavun Naapuruussovittelun keskuksesta.

Tiina ”Milsa” Malin Ei vihapuheelle -liikkeestä puolestaan piti säväyttävän puheenvuoron, jossa hän kehotti kaikkia puuttumaan vihapuheeseen sitä kohdatessaan.

ETNO-foorumi 2015 oli tapahtumana onnistunut. Käytännön järjestelyt toimivat ja foorumi herätti yleisössä innostunutta puheensorinaa. Foorumin keskustelujen perusteella voidaan todeta, että osallistumiseen liittyvät kehityskulut ovat monessa suhteessa olleet myönteisiä. Suomessa riittää toki vielä paljon kehitettävääkin ja monien asenteet ovat edelleen osin ennakkoluuloisia. Yleisesti osallistujissa huolta herätti yhteiskunnan kärjistynyt keskusteluilmapiiri.

ETNO oikeusministeriön verkkosivuilla

Kirjoittaja Oskar Yrjölä on korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä

Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja valmisteluun - sähköiset demokratiapalvelut tutuiksi

18331036_1_verkkoon

Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnat etsimään uusia demokratian muotoja ja toimintakäytäntöjä. Perinteisten vaikuttamiskeinojen ohella kansalaisille on tarjolla uusia vaikuttamisen muotoja ja niille on entistä enemmän myös kysyntää. Onko kunnassasi jo käytössä sähköisiä demokratiapalveluita?

Työkaluja vuorovaikutuksen vauhdittamiseen

Oikeusministeriö on tuottanut sähköisiä palveluita tukemaan kuntalaisten virallista ja epävirallista osallistumista sekä edistämään kuntien ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta päätöksenteossa. Palveluiden avulla kuntalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista.

Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi. Kuntaliiton, kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä näitä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) rahoittamia palveluita. Palvelut on koottu www.demokratia.fi -sivustolle, josta löytyy myös muuta tietoa demokratiaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

Maksutonta koulutusta ja viestintämateriaaleja

Kaikki demokratiapalvelut ovat ilmaisia sekä niitä käyttäville organisaatioille että kansalaisille. Lisäksi oikeusministeriö tarjoaa maksutonta käyttöönoton tukea ja koulutusta kunnille, ministeriöille ja muille julkishallinnon organisaatioille.

Sähköiset demokratiapalvelut ovat esteettömiä ja helppokäyttöisiä. Palveluiden sisältönostoja voi upottaa tai linkittää kuntien omille verkkosivuille. Kunta voi lisätä verkkosivuilleen esimerkiksi näkymän kuntaa koskeviin aloitteisiin kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Ota oikeusministeriön kehittämät ja ylläpitämät palvelut haltuun ja tiedota niistä kuntalaisille!

Lisätietoja:

Oikeusministeriön tarjoamat koulutukset ja käyttöönoton tuki

Palveluesitteet ja muut markkinointimateriaalit 

Ota yhteyttä: demokratia.om@om.fi tai koulutussuunnittelija Liisa Männistö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231)

Lausuntopalvelu.fi entistä käyttäjäystävällisemmäksi

lausuntopalvelu_logo_rgb

Lausuntopalvelu.fi on yksi oikeusministeriön kehittämistä sähköisistä demokratiapalveluista. Kunnat, ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset voivat julkaista lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntopyyntöjä esimerkiksi lainvalmisteluhankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Lausuntoja voivat antaa kaikki kiinnostuneet joko organisaation nimissä tai yksityishenkilönä.

Parhaillaan lausuntopalvelu.fi:ssä pyydetään eri tahojen näkemyksiä muun muassa hankintalain kokonaisuudistukseen, saamen kielilakiin sekä pormestarin ja alueellisten toimielinten suoriin vaaleihin liittyen. Palvelussa julkaistut lausuntopyynnöt ja lausunnot ovat vapaasti kaikkien saatavilla.

Vuonna 2014 pilotoitua palvelua kehitetään kevään ja kesän 2015 aikana käyttäjäkokemusten perusteella. Toukokuussa palveluun on muun muassa lisätty mahdollisuus jakaa lausuntopyyntöjä, lausuntoja sekä raportteja lausunnoista sosiaaliseen mediaan. Kesän aikana luodaan toiminto, jolla kieliversioiden tekeminen lausuntopyynnöistä helpottuu. Palvelun yleistä käytettävyyttä parannetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Samalla selvitetään lausuntopalvelu.fi:n ja ministeriöiden asianhallintajärjestelmien yhteensopivuus.

www.lausuntopalvelu.fi

Kysy lisää palvelusta tai pyydä käyttöönoton tukea: lausuntopalvelu.om@om.fi tai koulutussuunnittelija Liisa Männistö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231).

SADe-kiertue vierailee 9. kesäkuuta Tampereella

Tunnelmia Oulun SADe-kiertuepäivästä 19.3.2015 Kuva: Petteri Löppönen

Tunnelmia Oulun SADe-kiertuepäivästä 19.3.2015
Kuva: Petteri Löppönen

Miten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa?
Kuinka hallinnon ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta voisi vauhdittaa?
Millaisia verkkovaikuttamisen keinoja kansalaisille on tarjolla?

Oikeusministeriö on tuottanut verkkopalveluita, joiden avulla kuntalaiset voivat muun muassa tehdä aloitteita tai osallistua keskusteluun ajankohtaisista asioista. Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voisit hyödyntää sähköisiä demokratiapalveluita omassa työssäsi tai kansalaistoiminnassasi! Valtiovarainministeriön SADe-kuntakiertue vierailee Tampereella 9.6.2015. Oikeusministeriön demokratiapalvelut esittäytyvät klo 13-14.30.

Valtiovarainministeriön järjestämään maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti kaupungin eri hallintokuntien edustajat, jotka tarvitsevat työssään kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen kehitettyjä työkaluja sekä luottamushenkilöt ja kansalaisjärjestöjen tai muiden vaikuttajaryhmien edustajat.

Ilmoittaudu mukaan ja ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun!

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://sadepalvelut.fi/kuntakiertue/tampere/

Lisätietoja sähköisistä demokratiapalveluista: www.demokratia.fi ja tämän sivuston Markkinointi-osio

 

Katso lisätietoja SADe-ohjelmasta: www.vm.fi/sade, www.sadepalvelut.fi ja www.sadebudjetti.fi

Ota kantaa demokratia.fi:n uudistukseen!

Oikeusministeriön ylläpitämää verkkosivua demokratia.fi uudistetaan. Uudistamisehdotuksia on mahdollista kommentoida kaikille avoimessa kyselyssä ja verkkokeskustelussa osoitteessa otakantaa.fi.

Ehdotusten mukaan tavoitteena on tuottaa verkkopalvelu, josta oikeusministeriön verkkovaikuttamisen välineet löytyvät helposti. Palvelussa olisi mahdollista osallistua jo käynnissä oleviin aloitteisiin, kommentoida valmistelussa olevia aiheita ja seurata päätöksenteon etenemistä. Lisäksi sivustolta löytyisi tietoa demokratiasta.

Uutta olisi myös se, että sisältöjä tarjottaisiin käyttäjille eri kohderyhmien ja aihepiirien mukaan. Sisältöjen löydettävyyttä parannettaisiin palveluhakemiston avulla.

Näkemyksiä demokratia.fin uudistamisesta voi esittää otakantaa.fi:ssä 29.5. asti. Saatuja vastauksia hyödynnetään sivuston uudistamisessa. Tavoitteena on avata uudistunut demokratia.fi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelman rahoituksella.

Osallistu kyselyyn ja keskusteluun. Kerro, mitä toivot uudelta demokratia.fi:ltä!

Nykyinen demokratia.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Oili Salminen, puh. 02951 50588
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

(Lähde: Oikeusministeriön verkkouutinen 18.5.2015)

Uuden ajan demokratiapalvelut tehdään yhdessä

Oikeusministeriö uudistaa kansalaisten sähköisiä vaikuttamispalveluja käyttäjälähtöisemmiksi. Ajankohtaista juuri nyt on nykyisen demokratia.fi-sivuston uudistaminen. Sitä kehitettiin yhdessä sivun nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa kahdessa työpajassa juuri ennen vappua.

Työpajat kuuluivat toimenpiteisiin, joilla demokratia.fi-uudistustyön alussa kirkastetaan sivun luonnetta ja luodaan malleja, miten sivu toimisi. Järjestäjinä olivat oikeusministeriö Demos Helsinki ja Steep Interactive.

Yhteiskehittämisen työkalu sopii hyvin julkisten palvelujen, kuten demokratia.fi:n luonteeseen. Tuomalla yhteen niin kehittäjät, virkamiehet kuin käyttäjätkin palvelun suunnitteluun, voidaan saada aikaan kaikille parempia palveluja.

Työpajoihin kutsuttiin laaja joukko kansalaisia, kansalaisvaikuttajia, yhdistysaktiiveja, virkamiehiä, osallistumisen asiantuntijoita ja median edustajia. Osallistujien ideoiden pohjalta luotiin suunnitelma uutta demokratia.fi-sivuston konseptia varten.

Demokratiapalveluiden-yhteiskehitta_minen

Sivun suunnittelun eteni tärkeiden kysymysten asettamisella. Vastauksia löytyy aineistosta, joka tulee kommentoitavaksi otakantaa.fi-palveluun 11. toukokuuta kahden viikon ajaksi. Tulokset ovat olennaista tietoa vaatimuksien määrittelemiselle tuotantovaihetta varten.

 

 

Uudistuneelle sivustolle asetettiin vaatimukseksi selkeys, visuaalisuus ja helppous. Nämä ominaisuudet katsottiin kaikkia käyttäjäryhmiä palveleviksi.

Lisäksi työpajat tuottivat viisi tärkeää havaintoa:

1) vaikuttamista tehdään yhdessä, joten demokratia.fi on myös yhteisöpalvelu,

2) yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen on oltava helppoa,

3) eri tilanteissa tarvitaan erilaisia työkaluja vaikuttamiseen ja näiden on löydyttävä helposti,

4) käyttäjät haluavat seurata oman toimintansa vaikutusta ja

5) palveluiden kielen on oltava käyttäjää puhuttelevaa ja arkista.

Työskentelyn pohjalta suunniteltiin käyttöliittymäehdotus, jota voi käydä kommentoimassa otakantaa.fi-sivustolla 11.-24.5.2015 välisenä aikana.

------

Demokratia.fi uudistetaan Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-ohjelman rahoituksella.