Koulutussuunnittelijan määräaikainen tehtävä avoinna

Oikeusministeriössä on haettavana

KOULUTUSSUUNNITTELIJAN määräaikainen tehtävä 1.9.2014 – 31.12.2014

Tehtävä on sijoitettu oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön. Yksikön tehtävänä on huolehtia vaali- ja osallistumisoikeuksien toteutumisesta samoin kuin kansalaisvaikuttamisen yleisten edellytysten seurannasta, valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä ja vaalitietojärjestelmien kehittämisestä, puoluelaissa oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä, kielellisten oikeuksien edistämisestä ja seurannasta sekä kielilaissa oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä, perusoikeuspolitiikan suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä, saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta sekä yksikön toimialaan kuuluvan lainsäädännön valmistelusta.

Koulutussuunnittelija suunnittelee ja toteuttaa oikeusministeriön ylläpitämien kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista edistävien verkkopalveluiden Otakantaa.fi:n ja Lausuntopalvelu.fi:n viranomaiskäyttäjille annettavaa koulutusta, perehdytystä ja viestintää.

Koulutuksen, perehdyttämisen ja viestinnän tavoitteena on parantaa muun muassa kuntien ja valtion viranomaisten sähköisiä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia kansalaismielipiteen huomioimiseen hyödynnettäessä sähköisiä työkaluja. Tehtävä edellyttää kokemusta ja näkemystä julkishallinnon toimintatavoista sekä menettelyistä liittyen kansalaisten ja sidosryhmien kuulemiseen.

Tehtävään antaa parhaat valmiudet koulutuksen osalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kielellisten valmiuksien osalta erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän palkkaus määräytyy oikeusministeriön palkkausjärjestelmien mukaisesti (3300-4200 €/kk) hakijan kokemuksesta riippuen. Tehtävä jatkuu mahdollisesti vuonna 2015.

Loma-ajan vuoksi lisätietoja voi tiedustella johtaja Kirsi Pimiältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@om.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään lähettämään 13.8.2014 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan oikeusministeriön kirjaamoon, osoite PL 25, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse oikeusministerio@om.fi.

——-

Taustatietoa osallistumispalveluista (lisätty 9.8.2014)

Sekä Otakantaa.fi että Lausuntopalvelu.fi kuuluvat oikeusministeriön sähköisiin demokratiapalveluihin, joita edellä mainittujen lisäksi ovat myös Kuntalaisaloite.fi ja Kansalaisaloite.fi. Kaikkiin palveluihin pääsee sivustolta Demokratia.fi. Palvelut on tuotettu Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)-ohjelmassa ja niistä vastaa oikeusministeriö.

Uusi lausuntopalvelu.fi pilottikäytössä

Oikeusministeriön kehittämä Lausuntopalvelu on avattu kesällä osoitteeseen www.lausuntopalvelu.fi. Palvelu sähköistää ministeriöiden, kuntien ja muiden julkishallinnon viranomaisten lausuntomenettelyn.

Palvelussa lausunnon voi antaa yksittäinen henkilö tai organisaatio tunnistauduttuaan palveluun vahvasti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Lausuntopyynnöt ja niihin annetut lausunnot ovat julkaisun jälkeen välittömästi avoimesti nähtävissä.

Palvelun käyttö helpottaa muiden tekemien lausuntojen kannattamista sekä voi vähentää lausuntojen käsittelyyn tarvittavaa aikaa. Lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöjen mahdollisuus seurata eri viranomaisten lausuntokierroksia ja muiden antamia lausuntoja helpottuu.

Lausuntopalvelu on jo nyt käytettävissä. Kesän aikana avoimella lausuntokierroksella on oikeusministeriö julkaisemat lausuntopyynnöt vaalien ajankohdista ja nettiäänestystyöryhmän väliraportista.

Lausuntopalvelu on maksuton käyttää eikä vaadi erillistä sopimusta. Kokeilusta kiinnostuneet julkishallinnon toimijat ja muut saavat lisätietoa osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi sekä lausuntopalvelu.om@om.fi.

SuomiAreenan keskustelu demokratiasta kiinnosti

Oikeusministeriö järjesti SuomiAreenalla paneelikeskustelun otsikolla Demokratian tulevaisuus – uudet osallistumistavat haastavat vanhat käytännöt. Ohjelma keräsi salin täyteen ja paikan päällä oli lähes 200 kuulijaa. Keskustelu on katsottavissa MTV:n Katsomo.fi-palvelussa.

Yleisöäänestys demokraattisesta päätöksenteosta

Puoluekokouksiin aloitteita kaikilta kansalaisilta?

Rosa Meriläisen johtamassa keskustelussa puoluesihteerit Taru Tujunen, Johan Johansson ja Riikka Slunga-Poutsalo sekä professori Kimmo Grönlund pohtivat edustuksellisen demokratian toimivuutta sekä poliittista luottamusta. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun Twitterin välityksellä sekä yleisökysymysten ja äänestysten kautta.

Keskustelua herätti puolueiden tulevaisuus ja niiden toiminnan kehittäminen. Tujunen nosti esille mahdollisuuden avata puolueiden aloiteoikeus kaikille suomalaisille, ei pelkästään puoluejäsenille. Johansson ja Slunga-Poutsalo korostivat puheessaan puolueiden näkyvyyttä ja sen tärkeyttä, että puolueet toimivat kansalaisia lähellä.

Panelistit Kimmo Grönlund, Taru Tujunen, Johan Johansson, Riikka Slunga-Poutsalo sekä juontaja Rosa Meriläinen

Nuorten osallisuus huomioon päätöksenteossa

Avoimuus ja eri ihmisten, erityisesti nuorten osallistuminen nousivat paneelikeskustelujen kantaviksi teemoiksi. Keskustelijat totesivatkin, että uudet osallistumismuodot eivät välttämättä haasta, vaan pikemminkin täydentävät perinteistä vaalidemokratiaa. Panelistien mielestä nuorten osallisuus tulisi huomioida nykyistä enemmän päätöksenteossa ja demokratiakasvatukseen tulisi panostaa.

Suunnittelija Inari Penttilä Helsingin kaupungilta totesi, että uusia osallistumistapoja tarvitaan edustuksellisen demokratian rinnalle ja tueksi. Samalla myös kansalaisille voisi siirtää enemmän päätöksentekovaltaa ottamalla heidät osallisiksi päätöksentekoon. Asiantuntija Elina Kiiski-Kataja Sitrasta jatkoi samoilla linjoilla ehdottamalla, että hallinnossa ja puolueissa valmisteluprosesseja voitaisiin muokata avoimemmiksi ja osallistavammiksi.

Kansalaisaloitteista voi ottaa oppia

Tasa-arvoista avioliittoa vaativaa kansalaisaloitekampanjaa edustava Senni Moilanen sanoi, että osallistumistapoja ja lainsäädäntöä tulisi muokata sellaisiksi, että ne aidosti tukisivat kansalaisten järjestäytymistä ja lopulta demokratian toimivuutta.

Panelistit Juha Leppänen, Johannes Koskinen, Senni Moilanen, Elina Kiiski-Kataja, Inari Penttilä sekä juontaja Rosa Meriläinen

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen arvioi, että kansalaisaloitteiden käsittelyä tulee kehittää edelleen eduskunnassa. Tutkija Juha Leppänen Demos Helsingistä totesi, että tällä hetkellä kansalaisille voi olla epäselvää, mikä kansalaisaloitteiden käytännön vaikuttavuus on.

Nykyisistä eduskunnalle toimitetuista kansalaisaloitteista tulisikin ottaa oppia, niin hallinnon edustajien kuin kansalaistenkin. Twitterin kautta keskustelua kommentoitiin kysymällä, mitä luottamukselle ja kansalaisten osallistumiselle tapahtuu, jos kansalaisaloitteet eivät mene läpi eduskunnassa.

Paneelikeskustelut ovat nähtävissä MTV:n Katsomo.fi-palvelussa. Palvelusta löytyy myös aiheen pohjustamiseksi tehty oikeusministeriön johtaja Kirsi Pimiän haastattelu.

Demokratiapoliittinen selonteko 

Oikeusministeriö mukana SuomiAreenalla


Oikeusministeriö järjestää SuomiAreenalla keskustelun demokratiasta 15.7. kello 10.30-11.45. Seuraa netistä tai tule Porissa SuomiAreena-pihalle, Antinkatu 2.

Demokratian tulevaisuus – uudet osallistumistavat haastavat vanhat käytännöt

Puolueiden tulevaisuutta käsittelevässä ensimmäisessä paneelissa keskustelijoina ovat puoluesihteerit Taru Tujunen kokoomuksesta, Riikka Slunga-Poutsalo perussuomalaisista ja Johan Johansson rkp:stä sekä Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund. He pohtivat, miten heikentynyt äänestysaktiivisuus ja puolueiden jäsenmäärän vähentyminen vaikuttavat puoluevetoiseen edustukselliseen demokratiaan.

Toisessa paneelissa keskustellaan uudesta demokratiasta. Siinä ääneen pääsevät perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen, Sitran asiantuntija Elina Kiiski-Kataja, ajatushautomo Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen, suunnittelija Inari Penttilä Helsingin kaupungilta sekä tasa-arvoista avioliittoa vaativaa kansalaisaloitekampajaa edustava Senni Moilanen. He keskustelevat muun muassa kansalaisten lisääntyneestä kiinnostuksesta suoraa osallistumista kohtaan ja pohtivat, haastaako uusi demokratia vanhat käytännöt.

Molempia keskusteluja vetää kolumnisti Rosa Meriläinen. Tilaisuuden avaa johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriöstä.

Paneelikeskustelut liittyvät keväällä valmistuneeseen ja eduskunnalle luovutettuun demokratiapoliittiseen selontekoon.

Keskustelut pidetään 15. heinäkuuta klo 10.30-11.45 Porissa SuomiAreena-pihassa (Antinkatu 2). Niitä voi seurata paikan päällä tai suorana verkkolähetyksenä osoitteessa suomiareena.fi.

Demokratiaverkkopalvelut ehdolla Avoimen hallinnon palkinnon saajaksi

Oikeusministeriön demokratiaverkkopalvelujen kokonaisuus on Suomen ehdokas kansainvälisessä Avoimen hallinnon kilpailussa (Open Government Awards). Kilpailun teemana on tänä vuonna kansalaisten osallisuuden edistäminen. Palkinnot jaetaan syyskuussa. Kaikki kilpailuun osallistujat saavat kansainvälisen raadin laatiman arvion ehdotuksestaan.

Oikeusministeriön kehittämiin ja ylläpitämiin verkkodemokratiapalveluihin kuuluvat avoimen valmistelun verkkosivusto otakantaa.fi sekä kansalais- ja kuntalaisaloitteiden tekemiseen ja kannattamiseen tehdyt sivustot kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Uusin palvelu on pilottivaiheessa oleva lausuntopalvelu.fi, joka sähköistää virallisen lausuntomenettelyn. Verkkodemokratiapalveluiden ja muiden keskeisten julkishallinnon sivustojen uusimmat sisällöt ja tiedotteet on koottu yhteen sivustolle demokratia.fi.

Kansainvälinen Avoimen hallinnon toimintaohjelma (Open Government Partnership) käynnistettiin vuonna 2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä presidentti Barack Obaman aloitteesta. Perustamisvaiheessa mukana oli kahdeksan maata, nyt mukanaolevia maita on 63. Ohjelman tavoitteena on lisätä hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja edistää kansalaisten osallisuutta. Suomi liittyi mukaan toimintaohjelmaan maaliskuussa 2013. Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa on neljä osa-aluetta: avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana.

Lisätiedot:
suunnittelija Laura Nurminen, oikeusministeriö, puh. 02951 50462 (paikalla 27.6. asti ja 4.8. alkaen)
SADe-ohjelmakoordinaattori Ira Alanko, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30370 (paikalla 9.7. asti ja 13.8. alkaen)

Avoimen hallinnon kilpailun verkkosivut (englanniksi)
https://www.opengovawards.org/

Demokratia.fi-sivusto
http://www.demokratia.fi

Avoimen hallinnon toimintaohjelma
http://www.avoinhallinto.fi

Nuorten osallisuus verkossa ja valtionhallinnossa

Raikkaita ajatuksia nuorten ja hallinnon vuoropuhelusta?

Oikeusministeriö on mukana Allianssi-risteilyllä demokratiapalvelujen ja nuorten osallistumisen teemalla. Emme vain kerro, vaan ennen kaikkea kuuntelemme ja keskustelemme. Halukkaiden kanssa myös ideoimme hetken, mutta myös ne, jotka eivät risteilylle pääse, voivat vaikuttaa nuorten osallisuuden kehittämiseen.

Nuorten osallisuus verkossa ja valtionhallinnossa

 risteilyohjelmassa
Paikka: Windjammer, 8. kansi, Allianssi-risteily
Aika: Keskiviikko 16.4. klo 10.30 – 12.00
Puhujat:
Rauna Nerelli, oikeusministeriö
Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Merja-Maaria Oinas, Koordinaatti
Kommentoijina: Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry, Panu Mäenpää, Nuori Kulttuuri -säätiö sekä Boke Virta Kanneljärven Opisto.

Mistä on kyse?

Oikeusministeriö on kehittänyt demokratiapalveluja myös nuorten, nuorisojärjestöjen ja kuntien käyttöön. Palvelut ja muita vaikuttamisen sivustoja löytää osoitteesta demokratia.fi.

Suomi on liittynyt avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan. Seuraavan toimintaohjelman 2015-2016 valmistelu on käynnistymässä, ja lasten sekä nuorten osallisuus on siinä erityisenä teemana.

Valtakunnallista nuorten verkko-osallistumispalvelua kehitetään vuoden 2014 aikana oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koordinaatin yhteistyössä.

Vaikuta nuorten osallisuuden kehittämiseen

Risteilyn ulkopuolella voit myös vaikuttaa nuorten osallisuuden kehittämiseen.

Otakantaa-sivuilla nuorten verkko-osallistumisen palvelun kehittäminen
www.otakantaa.fi /uusinuortenkanava

Kysely kunnille, järjestöille ja muille sidosryhmille verkkopalvelun kehittämisestä
- Nuorille on tulossa oma kysely myöhemmin keväällä

Parempi Hietsu -osallisuustyöpaja Helsingissä 16.6. kello 12-16
Avoin hallinto -ohjelman suunnittelutilaisuus, lisätietoa tulossa sivulle www.avoinhallinto.fi

Jaa nuorille ja nuorisoalan toimijoille oikeusministeriön avaamaa uutta, osallisuus- ja vaikuttamissivostoja kokoavan sivun www.demokratia.fi linkkiä.

Nettiäänestämisen mahdollisuuksista keskustellaan otakantaa.fi-sivustolla

Oikeusministeriön työryhmä kartoittaa parhaillaan nettiäänestyksen soveltumista Suomen vaaleihin sekä kunnallisiin kansanäänestyksiin. Otakantaa.fi-sivustolla on avautunut kaikille avoin kysely ja verkkokeskustelu aiheesta.

Kyselyllä halutaan selvittää, mitä mieltä nettiäänestysmahdollisuudesta ollaan – lisäisikö se esimerkiksi nuorten tai vammaisten henkilöiden äänestämistä, mitä ajatuksia nettiäänestämiseen liitetyt tietoturvakysymykset herättävät, kuka äänestäisi itse netissä?

Kyselyssä tiedustellaan myös, miten nettiäänestyksen käyttöönotto vaikuttaisi kansalaisten mielestä vaalituloksen luotettavuuteen.

Otakantaa.fi-kysely ja verkkokeskustelu ovat avoinna 30.4 asti. Tulokset otetaan huomioon nettiäänestystyöryhmän väliraportissa, joka annetaan hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

SYKE: Tarkkailijasta ja Haravasta demokratian työkaluja

Mielipiteen muodostamiseen tarvitaan tietoa. Vaikuttamista varten on oltava kanava, jonka avulla mielipide saavuttaa oikeat ihmiset ja tahot. Viime kesänä valmistuneet SADe-ohjelman kaksi uutta työkalua, vahtipalvelu Tarkkailija ja kyselypalvelu Harava, auttavat tiedon ja näkemysten etsimisessä, löytämisessä ja välittämisessä.

Tarkkailija – etsi, seuraa ja vaikuta

Tarkkailija-palvelu on tehty helpottamaan kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tiedonhakua rakennettuun ympäristöön liittyvistä suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista. Palvelussa käyttäjä rajaa tiedonhaun tiettyyn paikkaan tai alueeseen ja itseään kiinnostaviin aihepiireihin, kuten kaavoitukseen, liikenteeseen tai luonnonympäristöön. Hakutulokset saa suoraan näytölle ja Tarkkailijaan voi myös tallentaa vahdin, joka lähettää sähköpostilla uusia sisältöjä kerran viikossa.

Tarkkailijan antama informaatio pohjautuu yli 400 rakennettuun ympäristöön liittyvän verkkosivuston sisältöön. Tarkkailija yhdistää näiden eri verkkosivujen tiedot laajaan käsitehierarkiaan eli ontologiaan. Tarkkailija käy tutkimassa (screen scraping) lähdesivustot säännöllisin määräajoin etsien uusia sisältöjä. Tarkkailijan etusivulta löytyvän palauteosion kautta kuka tahansa voi ehdottaa ylläpitäjälle uusia lähdesivustoja.

Haravointia ympäri vuoden

Kyselypalvelu Harava on selaimessa käytettävä karttapohjainen ideointi- ja palautekanava. Haravan avulla asukkaiden mielipiteet voi kerätä jo ennen suunnittelutyön aloittamista. Myös suunnittelutyön aikana on mahdollisuus täydentää tai laajentaa kysymyksiä ja pyytää asukkailta tarkentavia kommentteja. Erilaiset organisaatiot voivat Haravalla luoda itse tarpeisiinsa sopivan karttapohjaisen kyselyn ja julkaista sen verkossa.

Haravassa on monia valmiita kyselypohjia eri aihepiireihin, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata itselleen sopivaksi. Moni Haravaa käyttänyt organisaatio on pitänyt ominaisuutta hyvin tarpeellisena, sillä se nopeuttaa kyselyn tekoa.

Harava-palvelussa tehtävät kyselyt voivat koskea oikeastaan mitä tahansa elämänaluetta kuten asumista, liikkumista, oppimista, terveyttä, ostoskäytäntöjä, turvallisuutta tai luontoa. Haravan kehittämistyön pilottihankkeissa kansalaisilta on kyselty esimerkiksi vieraslajihavainnoista, keskustojen kehittämisideoista, merkittävistä maisemista, kulttuuriympäristöistä ja liikenneturvallisuudesta.

Harava-kyselyssä vastaajat merkitsevät mielipiteensä suoraan sähköiselle kartalle, mikä helpottaa sekä vastauksen antamista että sen käsittelyä.

Erillisistä palveluista toimivia kokonaisuuksia

Tarkkailija ja Harava tarjoavat uusia työkaluja osallistua ja vaikuttaa elinympäristön suunnitteluun. SADe-ohjelman Osallistumisympäristö-hankkeessa on toteutettu myös uusia sähköisiä tapoja osallistua, joihin kuuluvat esimerkiksi otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Nämä palvelut muodostavatkin yhdessä Tarkkailijan ja Haravan kaltaisten työkalujen kanssa kattavan paketin.

Otakantaa.fi:ssä käsiteltävään hankkeeseen voi upottaa Harava-kyselyn tai kertoa esimerkiksi alkavasta Harava-kyselystä. Tarkkailijaa voi hyödyntää hankkeen tiedottamisessa esimerkiksi jakamalla julkista vahtia. Tarkkailija löytää jo tällä hetkellä kaikki hankkeet ja aloitteet Otakantaa-, kuntalais- ja kansalaisaloite.fi-internetsivuilta.

Nämä kaikki välineet hyödyttävät niin kansalaisia, asiantuntijoita kuin päättäjiäkin. Kansalaiset voivat helposti seurata, mitä esimerkiksi omaa asuinaluetta koskevassa hankkeessa tapahtuu ja vaikuttaa vastaamalla kyselyihin sekä osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin.

Asiantuntijat ja päättäjät taas saavat kansalaisten näkemyksistä tukea suunnitteluun ja päätöksentekoon. Näin demokratian työkalupakki saa täydennystä tarjontaansa uusista sähköisistä palveluista.

Kaarina Vartiainen, Mirva Talusén
Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja:
www.etarkkailija.fi
www.facebook.com/etarkkailija
www.eharava.fi
www.facebook.com/haravakysely
http://sateenvarjolla.blogspot.fi/
www.ym.fi/epalvelutasuminen

Otakantaa-palvelun verkkoyhteyshäiriö korjattu

otakantaa.fi-sivuston käyttämässä palveluverkossa oli 17.2.2014 aamun aikana ollut useampiin palveluihin vaikuttava tietoliikennehäiriö.

Verkko-ongelman ratkaisemisen jälkeen palvelun toipuminen edellytti muutostöitä.

Palvelu on ollut normaalisti käytössä 17.2.2014 klo 16:50 lähtien.

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuneita häiriöitä.

Lisätietoa: otakantaa.om@om.fi

Osallistu SADe-päivään 27.3.

SADe-ohjelman SADe-päivä pidetään Wanhassa Satamassa (Pikku satamakatu 3-5, Helsinki) torstaina 27.3.2014.

SADe-päivässä keskitytään sähköiseen asiointiin yhdessä tekemisen ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta. Tilaisuudessa pääset tutustumaan ohjelman hankkeissa valmistuviin tai jo valmistuneisiin palveluihin, kuulet mitä niiden rakentamisesta on opittu ja voit verkostoitua kehittämiskentän pelaajien kanssa. Tule mukaan, potkaistaan sähköistä asiointia eteenpäin ja jaetaan hyviä käytäntöjä yhdessä! Tilaisuuden avaa kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen. Tilaisuuden juontajana toimii Reidar Wasenius.

Varmista paikkasi jo nyt! Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä. Ilmoittautumiset 13.3.2014 klo 16.00 mennessä.